Menu
Trwają prace nad Wspólnym Biletem

Trwają prace nad Wspólnym Biletem

2016-07-25

Niedawno pisaliśmy o powołaniu Komitetu Sterującego, odpowiedzialnego za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie kluczowych działań dotyczących Wspólnego Biletu (więcej o Komitecie możecie przeczytać tutaj). Kolejnym etapem prac nad projektem było spotkanie wiceministra infrastruktury i budownictwa Piotra Stommy z przewoźnikami samorządowymi, które odbyło się 22 lipca.

Otwierając spotkanie wiceminister Stomma podkreślił, że Wspólny Bilet może powstać tylko dzięki efektywnej współpracy wszystkich przewoźników i interesariuszy. „Jedynie pełne zaangażowanie wszystkich podmiotów biorących udział w pracach nad wspólnym biletem przyniesie korzyści pasażerom, przewoźnikom oraz całemu sektorowi” – zaznaczył.

Projekt Wspólnego Biletu należy do priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ujętych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Planie Morawieckiego. Ministerstwo zakłada, że dzięki wprowadzenie wspólnego biletu będzie odpowiedzią na oczekiwania pasażerów i docelowo przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności kolei jako podstawowego środka transportu. Projekt zakłada wdrożenie usługi, umożliwiającej zakup jednego biletu na całą podróż, bez względu na przewoźnika czy kanał sprzedaży. Projekt jest realizowany etapowo.

 

Fot: MIB

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaWspólny Bilet

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry