Menu
TENT-T Days 2018. Transport jako unijny priorytet

TENT-T Days 2018. Transport jako unijny priorytet

2018-05-07

Lublana przez trzy dni była stolicą unijnego transportu. W dniach 25–27 kwietnia 2018 r. obyła się tam konferencja TEN-T Days 2018. W wydarzeniu udział wzięli m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

TEN-T Days to konferencja organizowana przez unijną komisarz transportu Violetę Bulc. Konferencja stanowi doskonałą okazję do spotkań bilateralnych i dyskusji w gronie ministrów z państw członkowskich UE, komisarzy europejskich, posłów do parlamentu europejskiego i innych osób, które kreują kierunki rozwoju transportu w UE. Konferencja poświęcona była tematom rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), ze szczególnym uwzględnieniem niezbędnych do jej ukończenia inwestycji transportowych, a także innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie mobilności. 

W trakcie dyskusji ministrów transportu państw UE oraz państw sąsiadujących minister Andrzej Adamczyk wyraził poparcie dla zacieśniania współpracy z państwami sąsiedzkimi UE.

– Dalsze rozszerzanie korytarzy sieci bazowej TEN-T, w tym na obszar Bałkanów Zachodnich, jest szczególnie istotne z uwagi na zaangażowanie Polski i zainteresowanie wielu państw tego regionu utworzeniem nowego korytarza sieci bazowej TEN-T – powiedział minister Andrzej Adamczyk w trakcie spotkania ministrów Bałkanów Zachodnich i Turcji.

Na marginesie trwającej konferencji minister Andrzej Adamczyk odbył wiele spotkań bilateralnych. Rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz ministrami odpowiedzialnymi za transport i infrastrukturę Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Słowenii. Najważniejszymi kwestiami poruszonymi w trakcie spotkań były: kształt Pakietu Mobilności, kierunki rozwoju międzynarodowego transportu drogowego, rozbudowa transeuropejskiej sieci transportowej i możliwości poszerzenia formatu Via Carpatia o kolejne kraje. Polskie podejście do tych spraw spotkało się z pozytywną reakcją ze strony rozmówców.

Także minister Jerzy Kwieciński odbył w Lublanie kilkanaście spotkań, m.in. z unijnymi komisarzami Violetą Bulc, Coriną Creţu i Alenką Smerkolj, minister ds. rozwoju, projektów strategicznych i spójności Słowenii i uczestniczył w kilku panelach dyskusyjnych, m.in. w sesji plenarnej.

– Takie wydarzenia to świetna okazja do rozmów i uzgodnień na poziomie politycznym. Tematy, które poruszaliśmy podczas sesji i bilateralnych spotkań to m.in. finansowanie inwestycji wchodzących w skład korytarzy transportowych UE, np. Rail Baltica, przyszłość instrumentu Łącząc Europę i Centralny Port Komunikacyjny. W kontekście zaplanowanej na 2 maja publikacji projektu budżetu UE, nie zabrakło też rozmów o przyszłości polityki spójności i w ogóle finansach wspólnoty – powiedział Kwieciński.

Dodał, że ważnym punktem rozmów była Via Carpathia.

– Z dyskusji w Lublanie płynie jeden podstawowy wniosek: w Unii Europejskiej jest zrozumienie dla potrzeby rozwoju infrastruktury transportowej. Jako że w wielu krajach, zwłaszcza tych, które wstąpiły do UE w 2004 r. i później, budowę takiej infrastruktury finansuje się głównie z funduszy polityki spójności, liczymy na to, że w nowym budżecie UE polityka spójności będzie miała silną pozycję – dodał szef resortu inwestycji i rozwoju.

TAGI

Andrzej AdamczykCEFCentralny Port KomunikacyjnyCPKJerzy KwiecińskiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo Inwestycji i RozwojuTEN-TUE

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry