Menu
Szukamy materiałów do filmu!

Szukamy materiałów do filmu!

2019-04-29

Reżyser filmowy i radiowy, scenarzysta, producent, prof. PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi, pan Maciej J. Drygas, pracuje nad nowym filmem dokumentalnym pod tytułem „Pociągi”. Poszukujemy materiałów, które byłyby pomocne w realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia.   

„Pociągi” to projekt pełnometrażowego filmu dokumentalnego, który powstaje z materiałów archiwalnych i jest klasyfikowany jako  found footage documentary.

Wykorzystywanie materiałów archiwalnych w filmie dokumentalnym często jest sprowadzone do roli ilustracji obrazów z przeszłości - konkretnych sytuacji historycznych.

- „Dla mnie praca z materiałami archiwalnymi ma dużo bardziej kreatywny charakter. Moja metoda polega na tworzeniu na ekranie zupełnie nowej rzeczywistości. W oparciu o znalezione materiały archiwalne, często całkowicie dekonstruuję ich znaczenie pierwotne i powołuję do życia nowy, autorski świat. Tworzę zupełnie inny kontekst. Kreowanie relacji pomiędzy przekształconym przeze mnie obrazem i nową, dodaną warstwą dźwiękową oraz emocjonalna relacja pomiędzy widzem, a rzeczywistością archiwalną - to problemy i artystyczne wyzwania którymi interesuję się od wielu lat” – tłumaczy Drygas.

O czym będzie opowiadał film „Pociągi”?

- „Tak więc, korzystając z bogatej ikonografii archiwalnej odbędę w moim filmie podróż pociągami przez XX wiek. Pasażerowie, dworce, pociągi staną się tworzywem do zbudowania dokumentalnego fresku, który chciałbym ułożyć w uniwersalny, czytelny na całym świecie  portret człowieka  w XX wieku, z jego nadziejami, pragnieniami, klęskami i tragediami. Tę zamkniętą w wagonach kolejowych historię świata zmontuję w strukturę opartą na refrenach. Co kilkanaście lat w różnych miejscach na świecie odbywa się na dworcach podobne misterium. Wagony wypełniają setki mężczyzn jadących na wojnę, później powracają pociągi z rannymi, albo z trumnami. Potem rozpoczyna się exodus ludności cywilnej. Wypędzeni mieszają się z powracającymi z obozów jeńcami, mundurowi zwycięskich armii prowadzą zwyciężonych. Łzy radości i łzy goryczy. Aż wreszcie przychodzi czas, gdy na dworcach pojawiają się zwyczajni pasażerowie” – wyjaśnia reżyser.

Maciej Drygas chce zbudować strukturę dramaturgiczną filmu tak, żeby widz nie pozostał tylko chłodnym obserwatorem, ale żeby zaprosić go do wnętrza, wciągnąć w głąb ekranu. Żeby w ślad za obrazem, przemierzając niezmierzone odległości, odczuwał osobiście ten zmieniający się w czasie, otaczający świat i żeby ta podróż, być może, zakiełkowała refleksją, albo pytaniem: Gdzie teraz jestem na tym świecie?…. I dokąd zmierzam?...

Reżyser wybrał takie kraje, w historii których pociągi odgrywały szczególną rolę, w których jest szansa na odnalezienie materiałów o mocnym ładunku emocjonalnym, w których kolej odgrywała szczególną rolę w życiu człowieka.

I w tym miejscu zwracamy się do Państwa z apelem o podzielenie się filmowymi materiałami archiwalnymi, powstałymi w Polsce i na całym świecie, zrealizowanymi zarówno w warunkach profesjonalnych, jak i amatorskich (taśmy 8 mm, Super 8, 16 mm). Szukamy także w Polsce i na świecie tekstów, które stanowić będą rodzaj libretta. Interesują nas teksty napisane w pociągu: listy, fragmenty dzienników, notatek służbowych, dokumentów - które ułożą się w swoisty wielogłos, tworząc dramaturgiczny szkielet libretta: od liryki codzienności po dramatyczne teksty, pełne bólu i cierpienia, od radosnych powidoków z podróży, po koszmar bycia w podróży przymusowej. Być może są gdzieś w Państwa domowych archiwach filmowe artefakty oraz teksty dokumentujące życie ludzi na kolei bądź w jakiś sposób związanych z tym środkiem lokomocji. 

Prosimy Państwa, aby wszelkie sugestie dotyczące powyższego apelu kierować na adres mailowy: mvfilm.md@gmail.com

Z góry dziękujemy za wsparcie!  

Fundacja Grupy PKP

***

Warto dodać, że reżyser zamierza odwiedzić archiwa filmowe w ponad 20 krajach, takich jak Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Rosja, Ukraina, Kazachstan, Portugalia, Hiszpania, USA, Kanada, Izrael, Brazylia, Meksyk, Argentyna, Afryka Południowa, Indie, Iran, Chiny, Japonia, Australia, Wietnam, Kuba. Niektóre z nich np. w Chinach, Iranie, na Kubie  czy w Indiach, mają bardzo utrudniony dostęp.    

Na koniec dzielimy się, dzięki uprzejmości pana Drygasa, fragmentem ściśle tajnej notatki służbowej z początku lat 30. XX w. sporządzonej przez Wiaczesława Mołotowa.

Jak już informowaliśmy przybyliśmy do Akmolińska 1 lipca 1931. Trzy wiorsty od stacji kolejowej rozciąga się obóz dla spec przesiedleńców głównie kułaków. Obóz stoi w stepie i przez cały dzień zasypywany jest gorącym pyłem lipcowej purgi. Brak jest jakichkolwiek namiotów. Ludzie żyją tutaj pod otwartym niebem – 15-20 tysięcy osób. Temperatura dochodzi do 50 stopni. Wody na stacji Akmolińsk nie ma. Podwożona jest pociągami. Zrozumiałym jest, że skoro węzeł kolejowy obciążony jest przede wszystkim transportem materiałów budowlanych, zaopatrzenie w wodę ma się źle. Kiedy zbliża się pociąg złożony z 4-5 platform z pojemnikami z wodą, tłumy spec przesiedleńców czekają na pociąg daleko przed stacją. Ludzie jak małpy wpełzają na pięciometrowe beczki i wiadrami i usiłują czerpać wodę. Czerwonoarmiści GPU próbują uspokoić tłum, ale jest to niemożliwe. Ludziom potrzebna jest woda i z powodu walki o wodę rodzi się masa ekscesów. Nie pomagają wystrzały w powietrze, a sytuacja uspakaja się dopiero wtedy gdy beczki są już puste. Bywały sytuacje, kiedy spragniony tłum spec przesiedleńców siłą zatrzymywał pociąg i wypijał wodę z kotła  parowozu.

Pan Maciej J. Drygas (ur. 3.04.1956) - reżyser filmowy i radiowy, producent, scenarzysta,  profesor w PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi. Laureat wielu międzynarodowych festiwali, m.in.: Felix ' 91 za najlepszy dokumentalny film w Europie – „Usłyszcie mój krzyk”, Prix Italia '92 za słuchowisko dokumentalne pt. „Testament”, Grand Prix '95 na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Telewizyjnej w Monte Carlo za film dokumentalny „Stan nieważkości". Filmy i słuchowiska radiowe Macieja J. Drygasa emitowane były przez stacje telewizyjne i radiowe w Europie, Kanadzie, Brazylii, Australii, Japonii, Afryce.

Fundacja Grupy PKP

Fot. Kadr z przygotowywanego filmu "Pociągi" w reż. Macieja Drygasa, fot. mat. z archiwum autora.

TAGI

Fundacja Grupy PKP

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry