Menu
Szkolenia RODO dla firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Szkolenia RODO dla firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

2018-04-26

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wraz z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy zorganizowała dwie edycje szkolenie dotyczącego RODO – 25 marca w Poznaniu oraz 25 kwietnia w Katowicach. W sumie przeszkolono blisko 150 pracowników firm członkowskich.

Wcielenie w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) następuje po 20 latach od wejścia w życie dyrektywy 95/46/WE. Nowe przepisy przyniosą sporo zmian, a każdy podmiot jest zobowiązany do wprowadzenia nowych przepisów w życie. Szkolenie zorganizowane przez Izbę miało zatem dać odpowiedź na pytanie, jak rozległe następują zmiany i jaki skutek mogą mieć dla konkretnych przedsiębiorstw.

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Sp.k. przygotowała i przekazała informacje dotyczące nowych regulacji, podstawowych pojęć, zasad przetwarzania danych osobowych, zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO, odpowiedzialności za naruszenie oraz wdrażania nowych rozwiązań o ochronie danych osobowych.

W spotkaniach wzięło udział blisko 150 uczestników, przedstawicieli firm członkowskich, którzy oprócz wiedzy teoretycznej mieli także okazję do zadawania pytań, a tym samym uzyskania odpowiedzi z zagadnień żywotnie ich interesujących. Szkolenie zakończono uroczystym przyznaniem certyfikatów.

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry