Menu
Srebrna gospodarka podczas II Forum Wizja Rozwoju

Srebrna gospodarka podczas II Forum Wizja Rozwoju

2019-05-27

Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki ma rosnąca populacja seniorów?

Na to aktualne pytanie odpowiedzą zaproszeni eksperci podczas bloku tematycznego Srebrna gospodarka w ramach II Forum Wizja Rozwoju. Zwieńczeniem ciekawych dyskusji będzie koncert Eleni, polskiej piosenkarki pochodzenia greckiego.

Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Duże tempo zachodzących zmian demograficznych stawia przed nami wyzwania, którym w równie szybkim tempie należy sprostać. Próbą dla rządzących jest przede wszystkim przystosowanie systemu emerytalnego tak, by odpowiadał on rosnącemu zapotrzebowaniu, ale również realizacja zadań z zakresu szeroko rozumianej aktywizacji seniorów. Istotny jest także rozwój rozmaitych form opieki dostosowanych do zróżnicowanych wymagań najstarszej części naszego społeczeństwa. Zadaniem przedsiębiorców jest z kolei dostrzeżenie osób starszych jako rosnącej siły nabywczej wytwarzanych przez siebie dóbr i usług. Przy projektowaniu dedykowanych seniorom rozwiązań muszą odważyć się sięgać po te, wykorzystujące innowacyjne technologie.

Srebrna gospodarka to rynek dóbr i usług dedykowanych osobom starszym. Pomysłodawcą bloku o tej nazwie jest Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan poseł na Sejm RP i Partner merytoryczny nadchodzącej edycji wydarzenia. Inicjatorka Forum upatruje wiele szans ekonomicznych właśnie w potencjale osób starszych. - Ich doświadczenie, ale i siła nabywcza to kluczowe elementy współczesnej gospodarki – przekonuje poseł Zwiercan – Społeczeństwo się starzeje, a rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rośnie. Od mądrości naszej reakcji na te zjawiska bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze.

Wszystkie zmiany zachodzące w obecnym świecie powodują, że obraz dzisiejszego seniora coraz bardziej oddala się od powszechnie panującego stereotypu. Dziś to osoba szukająca nowych wyzwań, aktywnie angażująca się w sprawy społeczności lokalnej, chcąca stale się rozwijać. Eksperci II Forum Wizja Rozwoju, najważniejszego wydarzenia gospodarczego w Polsce północnej, przedyskutują najistotniejsze zagadnienia związane z życiem polskich seniorów.

Zaproszeni specjaliści omówią m.in. problematykę osób starszych jako nowych odbiorców towarów i usług. Rosnąca liczba seniorów powoduje, że stają się oni jedną z najważniejszych grup konsumenckich, co przyczynia się do rozwoju tak zwanego „srebrnego rynku”. Wnioski płynące z panelu mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, jakim konsumentem jest senior i czy rynek nadąża za jego potrzebami? Inne istotne zagadnienia, które poruszone zostaną podczas rozmowy, to kwestia podjęcia kroków zwiększających aktywność zawodową osób starszych. Odpowiednie decyzje są bardzo ważne dla całej polskiej gospodarki i należy się również zastanowić, jakie powinny być kierunki rozwoju polityki społecznej wobec tej grupy.

Omawiając kwestie związane z seniorami nie można zapomnieć o profesjonalnej opiece medycznej, zajmującej się zarówno psychiką osób z tej grupy społecznej, jak i ich fizycznością. Zaawansowany wiek i znaczące zmiany w życiu mogą stać się przyczyną stresu, z którym nie każdy wie jak sobie poradzić. W ramach II Forum Wizja Rozwoju paneliści postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonująca w Polsce pomoc psychologiczno-psychiatryczna sprosta wyzwaniu starzejącego się społeczeństwa? Jaka jest jej dostępność oraz zainteresowanie nią?

Ponadto poruszony zostanie również temat rozwoju polskiego rynku usług opiekuńczych, który obecnie zdominowany jest przez podmioty publiczne, co generuje ogromne koszty pokrywane z budżetu państwa. W trakcie rozmów specjaliści odpowiedzą na dwa ważne pytania: czy podmioty komercyjne zdolne są skutecznie wspierać sektor opieki publicznej oraz jaki powinien być podział udziału sektora publicznego i prywatnego, by efektywnie zaspokoić potrzeby osób starszych z obszaru usług opiekuńczych?

W ramach bloku Srebrna gospodarka odbędą się panele: Przyszłość seniorów na rynku pracy, Polityka senioralna wyzwaniem dla rządzących, Srebrna gospodarka motorem napędowym konsumpcji, Zdrowie psychiczne osób starszych, Seniorzy jako atrakcyjna perspektywa dla rynku turystycznego, Usługi opiekuńcze – rynek publiczny czy prywatny, Gmina dla Seniora a rozwój lokalnego rynku oraz Senior w świecie nowoczesnych technologii. Zwieńczeniem ciekawych dyskusji będzie koncert Eleni, polskiej piosenkarki pochodzenia greckiego.

Prelegentami bloku będą m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Poseł na Sejm RP Bożena Borys-Szopa, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Wiceprezes GUS Grażyna Mariniak oraz dr Rafał Sapuła - stały doradcza sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

II Forum Wizja Rozwoju jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Odbędzie się w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej w dniach 24-25 czerwca 2019 r. W harmonogramie znalazło się sto debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości.

Partnerami merytorycznymi Forum jest już dziesięć ministerstw: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Grono to powiększa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerzy strategiczni to Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź S.A., LOTOS S.A oraz PKN ORLEN. Partnerami głównymi Forum są Fundacja KGHM Polska Miedź i Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a Partnerem+ Bank PKO BP. Pozostali partnerzy to: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., DGT Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Partnerami kolejowymi są PKP S.A. oraz POLREGIO Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich seniorów do wzięcia darmowego udziału w II Forum Wizja Rozwoju.

Wystarczy zarejestrować się na: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry