Menu
Spotkanie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w UTK

Spotkanie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w UTK

2017-03-08

Przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych SA oraz PKP Intercity SA uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Ruch Kolejowy (TSI OPE).

TSI OPE stanowi zestaw ramowych wymagań ukierunkowanych na ujednolicenie podejścia państw członkowskich Unii Europejskiej w szczególności w obszarze wspólnych zasad i reguł eksploatacji. Na mocy postanowień TSI OPE, państwa członkowskie zobowiązane są do dokonania przeglądu przepisów, procedur i instrukcji oraz ewentualnego ich uzupełnienia lub zmodyfikowania. Końcowym terminem jest 1 lipca 2017 r. Do tego czasu państwa członkowskie powinny przygotować krajowy plan wdrożenia. Opisuje on działania, jakie zamierzają podjąć, aby spełnić wymogi TSI OPE.

Reprezentanci Agencji Kolejowej Unii Europejskiej przedstawili uczestnikom spotkania wizję wspólnych przepisów, genezę wymogów TSI OPE oraz nowych rozwiązań. Poinformowali również o odpowiedzialności i roli państwa członkowskiego w zakresie aktualizacji przepisów zarówno krajowych, jak i wewnętrznych spółek (SMS, instrukcje, regulacje wewnętrzne). Uczestnicy spotkania omówili obecne krajowe przepisy bezpieczeństwa, a także znaczenie Krajowego Planu Wdrożenia oraz odpowiedzialność państwa członkowskiego w tym zakresie. Oprócz przepisów operacyjnych omawiane również były wymagania wobec personelu wykonującego zadania związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Spotkanie miało charakter informacyjny i stanowiło pomoc ze strony Agencji w procesie podejmowania decyzji przez państwa członkowskie w rozpoczynającym się procesie wdrażania wymogów Komisji Europejskiej. Przedstawiciele przewoźników i zarządcy infrastruktury zostali zaproszeni jako eksperci oraz podmioty finalnie najbardziej zainteresowane procesem harmonizacji przepisów ruchowych w Unii Europejskiej.

 

Fot: UTK

 

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP IntercityPKP PLKUEUrząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry