Menu

Ryzyka i odpowiedzialność w biznesie kolejowym: Bezpieczeństwo w wielu wymiarach

2018-03-19

Zapraszamy na warsztaty odbywające się pod patronatem Raportu Kolejowego

Jakie ryzyka wiążą się z działalnością kolejową? Jak je skutecznie ograniczać bądź kompensować? Czy nowe technologie to również nowe obszary troski o bezpieczeństwo? Jak przypisuje się odpowiedzialność za wypadki w systemie kolejowym, prawnym i ubezpieczeniowym? Te i podobne zagadnienia będą tematem V edycji konferencji Rail22 – czyli warsztatów eksperckich pt. „Bezpieczeństwo w wielu wymiarach - ryzyka i odpowiedzialność w biznesie kolejowym?”, które odbędą się 19 marca o godzinie 10:00 do Centrum Zielna w Warszawie.

Kolej, biznes, finanse

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży kolejowej, przedstawicieli administracji i specjalistów branżowych, pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz specjalistów z obszaru finansów, ubezpieczeń, ochrony danych osobowych i systemów informatycznych. Na program składa się cykl prezentacji i warsztatów z udziałem ekspertów oraz specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem, ryzykiem, ubezpieczeniami i regulacjami prawnymi w sektorze kolejowym oraz sesja pytań i odpowiedzi.

Perspektywa techniczna, prawna, ubezpieczeniowa

Interdyscyplinarny charakter debaty gwarantuje włączenie do niej praktyków z wielu dziedzin powiązanych z bezpieczeństwem, niejednokrotnie patrzących na kwestie odpowiedzialności z bardzo różnych punktów widzenia. W dyskusjach panelowych wezmą udział m.in. eksperci Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, towarzystw i brokerów ubezpieczeniowych oraz wiodących kancelarii prawnych.

Networking

Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele zarządów kilku pasażerskich i towarowych przewoźników kolejowych oraz firm logistycznych. Nie zabraknie również specjalistów reprezentujących zarządców infrastruktury, sektor budowlany, przemysł kolejowy, organizacje branżowe, administrację oraz media. Każdy będzie miał możliwość sformułowania własnych pytań w sesjach Q&A oraz, oraz rozmowy z gośćmi wydarzenia w mniej formalnych warunkach, podczas przerw kawowych i po zamknięciu części oficjalnej.

Więcej informacji, agenda i formularz rejestracyjny: www.rail22.pl

***

Organizator konferencji – Fundacja Pro Kolej – to platforma współpracy firm, administracji, pasażerów i użytkowników kolei. Jej celem jest wzrost znaczenia transportu kolejowego, ochrona praw klientów oraz prezentacja potrzeb i oczekiwań sektora liderom opinii, mediom oraz krajowej i europejskiej administracji. Organizacja ma formę otwartą dla wszystkich, którzy wspierają jej cele i dla których rozwój zrównoważonego transportu jest wartością nie tylko ekonomiczną.

Doświadczenie współpracujących z Fundacją firm, ekspertów oraz samej organizacji pozwala prowadzić działania na wielu płaszczyznach – od szerokiej debaty o przyszłości transportu, poprzez monitoring zmian prawa kolejowego aż po prace nad szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi. Aktywność w tym zakresie obejmuje inwestycje w rozwój, zarządzanie bezpieczeństwem i jakość prawa regulującego obecną i przyszłą działalność transportową.

Druga edycja, pt. „Europejska polityka kolejowa” odbyła się we wrześniu 2015 również na Trako w Gdańsku. Wzięli w niej udział m.in. Claire Perry (Wiceminister Transportu, UK), Johanna Metzner (Deutsche Bahn), Jeremie Candfield (Railway Industry Association) oraz Piers Marlow (European Passenger Transport Operators).

Trzeci raz spotkaliśmy się w warszawskim Centrum Giełdowym w październiku 2016, a konferencja, nawiązująca do rewolucji technologicznej nosiła tytuł „Kolej 4.0”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Witold Słowik (Wiceminister Rozwoju), Christoph Lerche (Deutsche Bahn), Radosław Czapski (Bank Światowy), Ralf Schnieders (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen), Cathryn Ross (Ofwat), Christopher Irwin (European Passengers’ Federation).

Czwarta edycja w formie debaty „Co hamuje kolejowe przewozy towarowe” odbyła się we wrześniu 2017 podczas X Targów Kolejowych Trako w Gdańsku. Całość otwierali Andrzej Bittel Podsekretrarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Paul Maynard Parliamentary Undersecretary of State z Wielskie Brytanii. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Mirosław Dybowski (DG Move KE), Mirosław Antonowicz (PKP S.A.) Kaspars Brišken (Rail Baltica), Igor Shilov (Koleje Białoruskie) oraz Wolfgang Weinhold (DB Regio).

19 marca 2018 zapraszamy do Warszawy, na piątą część naszego cyklu Rail22. Tym razem o bezpieczeństwie i biznesie kolejowym.               

TAGI

Patronat Raportu Kolejowego

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry