Menu
Rusza projekt

Rusza projekt "Pociąg do Polskiej Sztuki"

2019-05-22

To że kolej w naszym kraju rozwija się dynamicznie  i to pod każdym względem - widzimy to poprzez nasze  codzienne  zawodowe  zmagania. Przyszła więc pora, aby na te efekty naszej pracy spojrzeć tak trochę od święta. Będzie ku temu znakomita okazja, bowiem w dniach 14 -16 czerwca w Świebodzicach odbędzie się IX Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira-art. Jego przewodnim mottem jest Kolei i Sztuka i to sztuka z najwyższym poziomie artystycznym.

W ramach tego Festiwalu organizowany jest nowatorski projekt pn. Pociąg do Polskiej Sztuki, który zostanie zainaugurowany 15 czerwca o godzinie 8.25 na dworcu Wrocław Gł.  W asyście kolejowej orkiestry dętej wszyscy zaproszeni goście i osoby, które zalogują się do tego projektu, będą mogli wybrać się w kolejową podróż do Świebodzic, gdzie odbędą się główne atrakcje Festiwalu. Należy podkreślić, że staraniem organizatorów cały przejazd tym specjalnym pociągiem jest bezpłatny, a wszyscy pasażerowie otrzymają pamiątkowy kolejowy bilet. Dodatkowo na  hali po jego okazaniu  każdy otrzyma certyfikat Pasażera Pociągu do Polskiej Sztuki. W związki z tym wydarzeniem Poczta Polska uruchamia na dworcu Wrocław Gł. specjalną pocztę peronową i dodatkowo okolicznościowy datownik. Wraz z organizatorami Festiwalu wydała  specjalne znaczki pocztowe o tematyce kolejowej. Jedną z atrakcji Pociągu będzie uroczyste otwarcie w pełni zmodernizowanego  i odrestaurowanego dworca w Świebodzicach.  Ten 150 letni budynek jest obecnie wielką chlubą wszystkich mieszkańców miasta i można stwierdzić, że w tak znakomitej kondycji estetycznej i funkcjonalnej jeszcze nie był nigdy w swojej długiej historii.

Największe atrakcje jednak czekają na hali głównej Festiwalu. Tam odbędą się wykłady o roli kolei w rozwoju gospodarczym regionu, związkach kolei i sztuki oraz o trochę zapomnianych zegarach kolejowych. Będzie można je  równie zobaczyć na specjalnej wystawie Dolnośląskich zegarów kolejowych. Zapewne znaczącym wydarzeniem Festiwalu będzie wykład multimedialny Jarosława Jaśnikowskiego o jego twórczości i wizji magicznej kolei w jego obrazach. Jarosław Jaśnikowski to młody polski malarz, w którego twórczości kolej jest aż nadto mocno eksponowana. Ponad to w tym roku, jako pierwszy Polak, wygrał  Europejski Salon Sztuki Fantastycznej organizowany we Francji. To bardzo prestiżowa europejska impreza, na którą samo zaproszenie do udziału jest już wielką nobilitacją dla artysty.  Zwyciężył  ją dzięki prezentacji swojego dzieła naturalnie o tematyce kolejowej. Być może obraz ten będzie można zobaczyć także podczas Festiwalu. Niewątpliwie największym wydarzeniem będzie pierwsza w Polsce wystawa dzieł Pawła Borowskiego – najsłynniejszego obecnie na świecie polskiego artystę tworzącego w szkle. To wielkie wydarzenie kulturalne na skalę krajową. Na wystawie  ku radości wszystkich kolejarzy będziemy mogli zobaczyć jego „Szklaną lokomotywę”, którą specjalnie dla potrzeb Festiwalu wykonał w swojej pracowni. Naturalnie na hali nie zabraknie także i innych dzieł malarstwa, wyrobów rzemiosła artystycznego i nie tylko. Watro zatem znaleźć trochę wolnego czasu  i  rodzinnie skorzystać z propozycji organizatorów. Aby jednak móc bezpłatnie uczestniczyć w projekcie  trzeba koniecznie zgłosić swój akces zapisując się na  adres kolejdosztuki@gmail.com  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc  o uczestnictwie w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zatem zapraszamy na nasze nieformalne kolejowe święto do Świebodzic.

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry