Menu
Przyspieszenie inwestycyjne na kolei staje się faktem

Przyspieszenie inwestycyjne na kolei staje się faktem

2017-04-13

PKP Polskie Linie Kolejowe SA przyspieszają z realizacją inwestycji. Tylko w pierwszym kwartale 2017 r. PLK ogłosiły o 100 proc. więcej przetargów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość szacunkowa tych przetargów to ponad 2,3 mld zł – czyli czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie w 2016 r. PLK w okresie od stycznia do marca br. podpisały także o blisko 1/3 więcej umów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

PLK dynamizują proces inwestycyjny. W Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. przewidziano ponad 66 mld zł na inwestycje kolejowe. Wartość nowych przetargów na modernizację linii kolejowych w Polsce, ogłoszonych w pierwszych dwóch latach programu inwestycyjnego (2015-2016) wzrosła do 27 mld zł (z planowanych 25 mld zł), co stanowi 40 proc. realizacji Krajowego Planu Kolejowego

Rok 2017 to rok rozstrzygnięć przetargów, podpisywania umów oraz wyboru wykonawców. Zmiany w procedurach i analiza projektów inwestycyjnych pozwoliły na sprawne ogłaszanie i rozstrzygane przetargów oraz podpisywanie umów. Wykorzystywane są oszczędności z przetargów. 

– Rok 2017 zaczęliśmy bardzo dynamicznie. Tylko w I kw. 2017 r. PLK ogłosiły 120 przetargów. To 100 proc. więcej postępowań niż w I kw. ubiegłego roku. Szacunkowa wartość ogłoszonych przetargów w I kw. br. jest także czterokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wynosi 2,3 mld zł. W I kw. 2017 r. podpisaliśmy również o 36 więcej umów (86 kontraktów) niż w I kw. 2016 r. Ich szacunkowa wartość to ponad 2,3 mld zł, co oznacza, że wartość podpisanych umów jest prawie czterokrotnie wyższa niż w I kw. roku ubiegłego. Do końca 2017 r. planujemy podpisać umowy na ok. 25 mld zł – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA. 

W tym roku spółka planuje ogłosić postępowania na ponad 8 mld zł. Nakłady na inwestycje wyniosą 5,5 mld zł.


Nowe inwestycje na lepsze podróże i transport towarów

Znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów – to cele PKP Polskich Linii Kolejowych SA do 2023 roku. PLK planują przebudować 9 000 km torów. Na 2000 km linii kolejowych zabudowany zostanie ERTMS/ETCS. Zakłada się, że w efekcie realizacji inwestycji ujętych w KPK w latach 2016-2023 zostanie podniesiona prędkość na liniach kolejowych o długości: 8 500 km.


Sprawne przygotowanie i realizacja projektów 

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych SA podejmuje działania, których efektem będzie sprawniejsze przygotowanie projektów, rozstrzyganie postępowań przetargowych oraz sama realizacja zadań. Działania ministerstwa i zarządcy kolejowej infrastruktury prowadzone są dwutorowo – z jednej strony skupiają się na przyśpieszeniu procedur i realizacji projektów podstawowych KPK, z drugiej przygotowywane są projekty rezerwowe. Wdrożenie takiego podejścia pozwala na maksymalizację wydatków w ramach projektów podstawowych KPK oraz zabezpiecza katalog projektów rezerwowych, gotowych do realizacji w przypadku wygospodarowania środków – np. w ramach oszczędności.

Sprawna realizacja zadań Krajowego Programu Kolejowego z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej to nie jedyne działania, na których skupiają się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Z myślą o wykorzystaniu puli środków unijnych przygotowywane jest także kilkanaście studiów wykonalności, które będą gotowe pod koniec obecnego okresu programowania.

I kwartał 2016 roku:

 • 61 ogłoszonych przetargów na kwotę ok. 532 mln PLN netto (wartość szacunkowa)
 • 50 umów podpisanych w I kw. 2016 na kwotę 612 mln PLN netto (wartości umów)

I kwartał 2017 roku:

 • 120 ogłoszonych przetargów na kwotę 2,3 mld PLN netto (wartość szacunkowa)
 • 86 umów podpisanych na kwotę 2,3 mld PLN netto, (wartości umów) 

 

Fot: PKP PLK

TAGI

PKP PLK

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry