Menu
Przewozy pasażerskie: Polska na tle Europy

Przewozy pasażerskie: Polska na tle Europy

2017-08-11

Ze wstępnych danych, które Urząd Transportu Kolejowego zebrał od organów regulacyjnych zrzeszonych w Grupie Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego ING-Rail wynika, że w 2016 r. Polska była na drugim miejscu w Europie pod względem wzrostu liczby pasażerów na kolei.

Z porównania czternastu krajów europejskich wyłania się bardzo optymistyczny obraz dla polskiej kolei. W przewozach pasażerskich tylko Finlandia może pochwalić się większym procentowym wzrostem liczby pasażerów. Liczba podróżujących koleją wzrosła tam o 8 proc., podczas gdy praca przewozowa spadła o 6 proc., a praca eksploatacyjna o prawie 5 prc. Takie wyniki wskazują na duży wzrost efektywności przewozów oraz mogą wynikać z otwarcia w grudniu 2015 r. stacji kolejowej połączonej z portem lotniczym w Helsinkach. Od 2012 r. liczba pasażerów w Finlandii wzrosła o 18 proc..

Drugi największy wzrost liczby pasażerów w 2016 r. spośród analizowanych krajów miał miejsce w Polsce. W naszym kraju zanotowano również najwyższy wzrost pracy przewozowej i eksploatacyjnej.

Wzrost liczby pasażerów w Niemczech był niewiele mniejszy niż w Polsce. Odnotowano tam jednak znacznie mniejszy wzrost pracy przewozowej, a przede wszystkim eksploatacyjnej. To może wskazywać na większą efektywność przewozów.

Stały wzrost przewozów pasażerskich od lat można obserwować w Szwajcarii, chociaż zgromadzone dane dotyczą na razie tylko głównego przewoźnika SBB. Kolej w tym kraju cechuje się wysoką dostępnością. Każdej doby w trasy wyrusza duża liczba pociągów, kursują one z wysoką częstotliwością, a rozkłady są doskonale zsynchronizowane. Do tego dochodzi bardzo dobre skomunikowanie z innymi środkami transportu. Również elastyczny system biletowy sprzyja wzrostowi przewozów kolejowych. Dostępna jest szeroka oferta wspólnego biletu na wszystkie środki transportu. Do tego dochodzi bardzo wysoka jakość infrastruktury, niezawodność, a co za tym idzie atrakcyjna oferta przewoźników gwarantująca komfortową podróż. Innym czynnikiem skłaniającym do korzystania z usług kolei są stosunkowo wysokie koszty związane z używaniem samochodu w mieście. Statystycznie każdy Szwajcar pięćdziesiąt razy w roku wybiera się w podróż koleją.

– Wyniki kolei szwajcarskich pokazują skąd najlepiej czerpać wzorce, tak by cały czas uatrakcyjniać ofertę kolei w Polsce – wskazuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Na tle innych krajów europejskich średnia liczba podróży na statystycznego mieszkańca w Polsce jest niska i wynosi niecałe osiem rocznie. Przeciętny mieszkaniec Europy  podróżuje koleją blisko dwadzieścia jeden razy w ciągu roku. Wykorzystanie kolei rośnie na zachodzie Europy i maleje w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak na tym tle wyróżnia się niemal dwa razy większe wykorzystanie kolei na Węgrzech niż w Polsce. Według specjalistów UTK świadczy to o niewykorzystanym potencjale kolei w naszym kraju.

Przedstawione dane mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec korektom.

 

 

Fot. UTK

TAGI

Urząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry