Menu
Program sektorowy INNOTABOR

Program sektorowy INNOTABOR

2017-01-16

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu programu sektorowego INNOTABOR. Na wsparcie nowatorskich projektów polskich firm NCBiR przeznaczy ponad 157 mln zł.

„Konsekwentnie kierujemy środki do tych gałęzi przemysłu, które posiadają potencjał i warunki do dynamicznego rozwoju w oparciu o efekty prac B+R – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Dzięki środkom z programu INNOTABOR polskie firmy wcielą w życie nowatorskie rozwiązania, m.in. pierwszą na świecie 4-osiową lokomotywę z wielosystemowymi układami napędowymi, innowacyjną technologię jazdy beztrakcyjnej tramwaju wraz z prototypem pierwszego tego typu pojazdu w Polsce, tramwaje nowej generacji oraz proekologiczny wagon do przewozu skroplonych produktów gazowych. Łączna wartość wszystkich wyłonionych w konkursie projektów to ponad 317,7 mln zł, z czego ponad 161 mln zł stanowi wkład stawiających na innowacje przedsiębiorców”.

Program sektorowy INNOTABOR, realizowany przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora przemysłu taboru szynowego w perspektywie 2023 roku. Dedykowany przedsiębiorcom program jest jednym z ośmiu programów sektorowych uruchomionych przez NCBiR w 2016 roku. Powstał na wniosek grupy największych polskich przedsiębiorstw związanych z transportem kolejowym, tj.: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, NEWAG SA, Wagony Świdnica SA, Europejskie Konsorcjum Kolejowe Wagon Sp. z o.o., H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz Solaris Bus & Coach SA.

„Cieszy nas, że mające już doświadczenia w komercjalizacji prac B+R firmy nie ustają w wysiłkach na rzecz tworzenia nowatorskich rozwiązań i korzystając z potencjału naszych naukowców chcą wprowadzić na rynek nowe technologie i innowacyjne pojazdy szynowe – podkreślił prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wspierając badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe związane ze środkami transportu szynowego przyczyniamy się nie tylko do poprawy konkurencyjności tej branży, ale docelowo również do poprawy jakości i bezpieczeństwa przewozów pasażerskich i towarowych”.

NCBiR ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu INNOTABOR w połowie lipca zeszłego roku. Dofinansowanie w wysokości prawie 157 mln zł otrzyma trzynaście nowatorskich projektów spośród czternastu zgłoszonych w konkursie.

Poniżej przedstawiamy listę dofinansowanych projektów:

 1. Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowyi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych (H. CEGIELSKI – ENERGOCENTRUM SP. Z O.O.; MMB DRIVES SP Z O.O.);
 2. Spalinowy Zespół Trakcyjny do obsługi ruchu dalekobieżnego, spełniający wymagania wszystkich obowiązujących TSI (H. CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.);
 3. Lekki dwuczłonowy autobus szynowy z podwójnym zespołem napędowym – do realizacji przewozów w ruchu regionalnym (H. CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.);
 4. Tramwaj nowej generacji ze 100% niską podłogą i z innowacyjnymi systemami pokładowymi oraz z zasobnikami energii do jazdy poza siecią trakcyjną (H. CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SP. Z O.O.);
 5. Opracowanie prototypu spalinowego zespołu trakcyjnego nowej generacji z konstrukcją poszycia inspirowaną na „półskorupkowej” stosowanej w lotnictwie (POJAZDY SZNOWE PESA BYDGOSZCZ SA);
 6. Platforma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędowymi (POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA);
 7. Prace B+R nad opracowaniem wysokowydajnej technologii jazdy beztrakcyjnej tramwaju, bez konieczności ingerencji w infrastrukturę liniową, a także budowa prototypu pierwszego tego typu pojazdu w Polsce (POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA);
 8. Opracowanie znacząco ulepszonego, niskopodłogowego tramwaju o istotnie obniżonej masie, poprzez szerokie zastosowanie elementów kompozytowych i tworzyw sztucznych (POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SA);
 9. Proekologiczny wagon do przewozu skroplonych produktów gazowych, w szczególności butanu i jego pochodnych, o powiększonej pojemności zbiornika i obniżonej masie własnej przy standardowej długości wagonu o symbolu WP125 (ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ CHEMET SA);
 10. Pierwsza na świecie 4-osiowa lokomotywa z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi wielosystemowymi układami napędowymi zgodna z TSI 2014 (NEWAG SA);
 11. Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury (MLABS SP. Z O.O., TECHSOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.);
 12. Wielosystemowy układ napędowy i zasilania przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych z wykorzystaniem elementów półprzewodnikowych SiC (MEDCOM SP. Z O.O.);
 13. Tramwaj nowej generacji z innowacyjnymi systemami pokładowymi (SOLARIS BUS & COACH SA).

 W ramach programu sektorowego INNOTABOR planowanych jest ogłoszenie jeszcze dwóch konkursów. Kolejny zostanie ogłoszony w 2018 roku.

 

Fot: PESA

TAGI

H. CegielskiINNOTABORNarodowe Centrum Badań i RozwojuPesa

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry