Menu
Polsko-czeska grupa infrastrukturalna

Polsko-czeska grupa infrastrukturalna

2016-06-10

W czerwcu PKP Polskie Linie Kolejowe SA wraz z SŽDC stworzyły polsko-czeską grupę infrastrukturalną, której zadaniem jest pełna koordynacja działań na odcinkach transgranicznych, prowadzenie działalności informacyjnej, nadzorowanie inwestycji, zarządzanie ruchem kolejowym oraz konstrukcja rozkładu jazdy. Grupa będzie także rozwiązywać problemy administracyjne i techniczno-eksploatacyjne.

W pierwszym spotkaniu grupy (01.06.2016) uczestniczyli przedstawiciele PKP PLK oraz SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), czeskiego zarządcy infrastruktury kolejowej. Polskiego zarządcę reprezentował wiceprezes PLK Andrzej Pawłowski, natomiast czeskiego – zastępca dyrektora generalnego SŽDC Josef Handrych. Do udziału w obradach zaproszonych zostało także dwudziestu sześciu przewoźników. Na spotkaniu we Wrocławiu określono dokładny zakres prac grupy i utworzono siedem grup roboczych: prawną, inwestycyjną, ds. rozkładów jazdy, ds. elektronicznej wymiany danych, ds. eksploatacji i utrzymania, ds. tranzytu uprzywilejowanego.

 • Grupa prawna zajmie się kwestiami prawnymi, umowami o współpracy oraz Miejscowymi Porozumieniami Granicznymi, które regulują zasady współpracy zarządców na przejściach polsko-czeskich.
 • Grupa inwestycyjna będzie koordynowała prace inwestycyjne we wspólnych przedsięwzięciach podejmowanych na przejściu granicznym.
 • Grupa ds. rozkładów jazdy opracuje rozkład jazy międzynarodowych pociągów pasażerskich i towarowych.
 • Grupa ds. elektronicznej wymiany danych zajmie się wdrażaniem aplikacji elektronicznych, które wpierają i ułatwiają współpracę systemów używanych przez poszczególnych zarządców.
 • Grupa ds. eksploatacji i utrzymania będzie odpowiedzialna zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją odcinków transgranicznych.
 • Grupa ds. tranzytu uprzywilejowanego jest odpowiedzialna za zagadnienia prawne i eksploatacyjne odcinków tranzytu uprzywilejowanego: Hradek nad Nissou – Zittau, Jindřichův ve Slezku – Głuchołazy – Mikulovice.
 • Grupa ds. zarządzania ruchem kolejowym przygotuje operatywne rozwiązania problemów powstałych podczas kierowania ruchem po obu stronach granicy, będzie też sprawować pieczę nad zagadnieniami bieżącego prowadzenia ruchu.

Wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych Andrzej Pawłowski podkreślił, że celem grupy infrastrukturalnej jest stworzenie dobrych połączeń pasażerskich i usprawnienie przewozów ładunkowych na polsko-czeskiej granicy. „Zarządcy infrastruktury liczą, że powołana grupa pozwoli uporządkować i koordynować współpracę międzynarodową oraz wypracować bardziej spójne i przejrzyste zasady współpracy między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami” – wyjaśnił.

Efekty prac grupy będą przedstawiane i akceptowana na dorocznych spotkaniach zarządów PKP PLK oraz SŽDC. Następne posiedzenie zaplanowano na przyszły rok.

 

Zdj.: PKP PLK

TAGI

infrastrukturaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry