Menu
PKP integruje branżę logistyczną

PKP integruje branżę logistyczną

2018-05-11

Wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód – zachód, północ – południe Europy oraz Azji, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki – to główne założenia dokumentu, który Polskie Koleje Państwowe SA podpisały z 10 polskimi firmami zajmującymi się działalnością logistyczną.

Stronami Porozumienia Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej są:

 • Euroterminal Sławków Sp. z o.o.,
 • Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. J.,
 • PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.,
 • PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka-Żurawica Sp. z o.o.,
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
 • Polskie Koleje Państwowe SA,
 • Śląskie Centrum Logistyki SA,
 • Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka Sp. z o.o.,
 • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto SA,
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA,
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

– Zaangażowanie tak wielu podmiotów w działania na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych to bardzo dobry prognostyk. Integracja tej branży i zarazem rozwój działalności logistycznej w połączeniu z trwającymi szeroko zakrojonymi pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granicą jako bramy ze Wschodu do Unii Europejskiej – mówił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP,  podkreślił znaczenie transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych:

– PKP widzi przyszłość w zwiększeniu roli transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych, dlatego też aktywnie włącza się w nowe projekty dotyczące budowy infrastruktury wsparcia logistycznego – mówił prezes Mamiński. – Dla rozwoju logistyki i zwiększenia udziału w niej ekologicznych form transportu, takich jak transport morski czy kolejowy, a w przyszłości także wodny śródlądowy, potrzebna jest dobrze rozwinięta sieć różnego typu terminali czy parków logistycznych. Powinny one łączyć gałęzie transportowe w budowaniu wspólnych łańcuchów dostaw. Podpisane porozumienie jest również pierwszym etapem działań, zmierzającym do utworzenia wspólnej platformy logistyczne.

– Realizacja założeń porozumienia niewątpliwie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju biznesowego uczestniczących w nim stron – powiedział Bogusław Marciniec, prezes PKP CARGO Centrum Logistycznego Medyka-Żurawica. – Jednym z głównych celów naszego działania będzie wzajemna pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami będącymi dysponentami ładunków w celu ich pozyskania dla wspólnych łańcuchów logistycznych, a tym samym zwiększenie potencjału technicznego naszych firm.

Wiceprezes ds. infrastruktury w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Kazimierz Drzazga podkreślił, że rozwój szlaków kolejowych z pewnością wpłynie na poprawę dostępności do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Efektywna i sprawna infrastruktura dostępowa do portów od strony lądu jest bowiem jednym z elementów podnoszących konkurencyjność portów.

– Obecnie polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, efektem tego jest m.in. wzrastająca z każdym rokiem ilość towarów obsługiwanych w portach, musimy zatem współdziałać w kierunku modernizacji i rozwoju połączeń kolejowych, by zapewnić szybką dystrybucję towarów z i do portów – dodał wiceprezes Drzazga.

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia upatruje w porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 r., a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. w zakresie rozwoju infrastruktury wspierającej transport intermodalny poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – zaznaczył Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.

– Firma Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy jest gotowa do wsparcia w organizacji przepływu towarów pomiędzy terminalami i obsłudze projektu Terminala Kolejowego w Koninie. Mamy duże doświadczenie w obrocie towarami dostarczanymi w kontenerach m.in. z terminala w Kutnie i Poznaniu/Swarzędzu, portów Gdyni/Gdańsk, ale również z portów europejskich – mówił Maciej Wołyński, wspólnik firmy Logit.

– Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto poprzez inicjatywę budowy terminala kontenerowego na stacji Konin pragnie włączyć się w rozwój infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce. Projekt ten, silnie wspierany przez Miasto Konin, będzie istotnym impulsem dla rozwoju gospodarczego regionu konińskiego – dodał Tomasz Kowalewski, prezes Wielkopolskiego Centrum Logistycznego.

 – Śląskie Centrum Logistyki SA przystępuje do porozumienia z nadzieją i optymizmem. Cieszy nas każda inicjatywa mająca na celu rozwój transportów kolejowego i wodnego śródlądowego. Są one niezbędną i potrzebną alternatywą oraz często uzupełnieniem transportu samochodowego. Dla multimodalnego hubu jakim jest Śląskie Centrum Logistyki SA, transport kolejowy ma kluczowe znaczenie. W 2017 r. w ŚCL w Gliwicach obrót przesyłek kolejowych wyniósł ok. 40 tys. wagonów. Liczymy na dalszy wzrost tej liczby, dzięki współpracy oraz optymalizacji przepływu potoków towarowych pomiędzy sygnatariuszami porozumienia. Obsługę wzmożonego ruchu kolejowego ułatwi realizowana obecnie kompleksowa przebudowa Stacji Gliwice Port, przy której jest zlokalizowane ŚCL. Inwestycja jest realizowana przez PKP PLK – mówi Robert Goc, dyrektor ds. rozwoju w Śląskim Centrum Logistyki SA.

Małaszewicze stały się w ostatnich kilku latach bramą do Europy na Nowym Jedwabnym Szlaku. Wchodzimy w obszar działalności logistycznej, w którym porty morskie oraz centra logistyczne w głębi kraju mają już bogate doświadczenia, dlatego zainicjowana współpraca jest dla nas szczególnie cenna – dodał prezes zarządu CL Małaszewicze, Jarosław Tarasiuk.

– Współpracujemy z zarządcami kolei i operatorami logistycznymi z Kazachstanu, Azerbejdżanu, Gruzji, Iranu i Ukrainy w ramach projektów „Middle Corridor” i „South West Route”, których celem jest uruchomienie alternatywnych, konkurencyjnych szlaków transportowych na trasie z Azji do Europy. Mamy nadzieję, że ten Nowy Jedwabny Szlak okaże się atrakcyjny dla polskich importerów, eksporterów oraz operatorów logistycznych – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Sygnatariusze porozumienia zamierzają także współdziałać na rzecz rozwoju kompetencji i wdrażania w swoich przedsiębiorstwach najnowszych technik w procesach logistycznych. Chcą ponadto wzajemnie się promować wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych. Porozumienie ma charakter otwarty, zatem mogą do niego przystępować kolejne podmioty. PKP podejmuje się roli integratora logistycznego i zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy. Spółka dysponuje szeroką bazą nieruchomości, których duża część może być zagospodarowana właśnie na potrzeby działalności logistycznej.

– Nieruchomości, które posiadamy, są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem wielkości, jak i lokalizacji. Dlatego kierujemy ofertę tak do dużych międzynarodowych firm, jak i krajowych partnerów z szeroko rozumianego rynku TSL. Oferujemy tereny o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, zlokalizowane np. w sąsiedztwie głównych linii kolejowych, portów morskich, przejść granicznych, dużych aglomeracji, ale też w niezurbanizowanych częściach Polskich, dających duży potencjał rozwojowy – mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA.

Dotychczas PKP podpisały listy intencyjne w sprawie realizacji projektów logistycznych z Pocztą Polską, Portem Gdynia, miastem Rybnik, Wielkopolskim Centrum Logistycznym i Miastem Konin.

TAGI

Andrzej BittelKrzysztof MamińskiKrzysztof MamińskiLHS PKPNowy Jedwabny SzlakPKP CARGOPKP SA

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry