Menu
Patronat Raportu Kolejowego: Intermodal 2018

Patronat Raportu Kolejowego: Intermodal 2018

2017-10-30

Z przyjemnością informujemy, że Rapoert Kolejowy objął patronatem targi

INTERMODAL 2018

które odbędą się 21-23 marca 2018 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie

Komisja Europejska w Białej Księdze dla systemu transportowego Unii Europejskiej do 2050 r. zakłada przeniesienie na kolej lub transport wodny aż 30% drogowego transportu towarów do roku 2030, zaś do 2050 r. ponad 50%. Ma w tym pomóc dynamiczny rozwój transportu intermodalnego. W ostatnich latach Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków transportu intermodalnego w Europie. Zawdzięcza to strategicznemu położeniu na szlaku głównych korytarzy transportowych, które jest kluczowe przy przewozach do i z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej oraz Azji. Rozwój gospodarczy kraju, a tym samym wzrost wymiany handlowej skutkuje zwiększoną podażą ładunków w kontenerach na lądowych przejściach granicznych i w portach morskich. Dodatkowym impulsem do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest obecność na naszym rynku globalnych liderów takich branż jak AGD, motoryzacja, meblarska czy chemiczna. Duże wolumeny ładunków związane z procesami produkcyjnymi obsługiwane są właśnie przez transport intermodalny. Wzrostowi tego rynku sprzyjają również duże inwestycje terminalowe w głównych polskich portach morskich, na kolejowych przejściach granicznych oraz wewnątrz kraju.

W Polsce potencjał przewozów intermodalnych jest nadal niewykorzystywany. Ponadto, jest on dużo mniej konkurencyjny niż w pozostałych krajach europejskich. Ważne jest zatem stworzenie miejsca, w którym mogą się spotkać ze sobą różne środowiska: szeroko rozumianego biznesu, nauki i administracji publicznej i wspólnie wypracować optymalne rozwiązania skierowane na jego rozwój. Wyzwania jakie stoją przed transportem intermodalnym wymagają integracji i łączenia wielu obszarów działania a najlepszym do tego miejscem są targi. Celem drugiej edycji Targów transportu intermodalnego „Intermodal 2018”, pod Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, które odbędą się w dniach 21-23 marca 2018 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, jest umożliwienie profesjonalistom działającym na rynku przewozów intermodalnych zaprezentowania swojej oferty biznesowej i podjęcia wspólnej dyskusji na temat wieloletniego programu rozwoju transportu intermodalnego. Imprezie wystawienniczej będzie towarzyszyć konferencja podczas której poruszane będą zagadnienia związane z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmujące intermodalny charakter tego projektu, czyli potencjał wspólnego rozwoju infrastruktury kolejowej (koleje dużych prędkości), drogowej i sektora transportu lotniczego oraz wpływ CPK na konkurencyjność gospodarczą i turystyczną Polski.

Organizatorem targów jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK RP), które od 70 lat działa na rzecz rozwoju transportu i kadr inżynieryjno – technicznych. Skupia ponad 6 tysięcy członków: inżynierów, naukowców i menadżerów transportu, w tym rzeczoznawców z wielu branż transportowych. Stowarzyszenie opiniuje akty prawne, promuje innowacyjne rozwiązania, organizuje konferencje, seminaria odczyty i szkolenia oraz wspiera projekty badawcze.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.intermodal-poland.com/

TAGI

Patronat Raportu Kolejowego

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry