Menu
Otwarcie nowego dworca w Solcu Kujawskim

Otwarcie nowego dworca w Solcu Kujawskim

2016-06-20

Przebudowa dworca w Solcu Kujawskim odbyła się w ramach pakietu BiT City. To sześć powiązanych ze sobą projektów inwestycyjnych, skupiających się na stworzeniu kompleksowego, przyjaznego pasażerom węzła komunikacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz i Toruń). Projekt BiT City obejmował m.in. modernizację torów i torowisk, zakup taboru, budowę platform przesiadkowych oraz stworzenie nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy (do Fordonu). Wartość wszystkich przedsięwzięć wpisujących się w pakiet BiT City wyniosła w sumie ponad miliard złotych.

Ostatnią inwestycją w pakiecie była modernizacja dworca kolejowego w Solcu Kujawskim. Powstał przeszklony budynek obsługi podróżnych z systemem informacji pasażerskiej i monitoringiem, zmodernizowano perony, zagospodarowano przestrzeń wokół dworca, zadbano także o budowę parkingów dla samochodów i rowerów (w systemie park&ride i bike&ride) oraz zatoki autobusowej. Uroczyste otwarcie miało miejsce 16 czerwca. Inwestycja kosztowała blisko 20 milionów złotych.

Marszałek Piotr Całbecki podkreślił pozytywny wpływ projektu BiT City na rozwój komunikacji publicznej w regionie. „BiT City zmieniło nasze myślenie o komunikacji publicznej – powiedział. Przestaliśmy ją postrzegać w kategorii obciążeń i problemów, dostrzegliśmy możliwości i wygody. Komunikacja zbiorowa to także ekologiczna konieczność i właściwa odpowiedź na urbanizacyjne wyzwania współczesności. Kluczem jest funkcjonalne powiązanie wielu środków transportu, w naszym przypadku przede wszystkim kolei i transportu miejskiego.

Władze samorządowe już planują pakiet inwestycyjny BiT City 2. W jego ramach usprawnione mają być połączenia Bydgoszczy i Torunia z Włocławkiem, Grudziądzem oraz Inowrocławiem.

 

Zdjęcia: Tymon Markowski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TAGI

nowe dworce

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry