Menu
Ofensywa inwestycyjna PLK

Ofensywa inwestycyjna PLK

2016-09-05

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 2 września w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel zapowiedział, że pod koniec następnego roku w trakcie postępowań przetargowych będzie około 60-70 proc. projektów z Krajowego Programu Kolejowego. W najbliższym czasie możemy się więc spodziewać przyspieszenia procesu inwestycyjnego.

Na konferencji omówiono obecny stan realizacji i przygotowań do uruchomienia kolejnych inwestycji. W spotkaniu z prasą i mediami udział wzięli: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister Jerzy Szmit, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Bojarowicz oraz jego zastępca Iwona Stępień-Pilipczuk.

Minister Adamczyk podkreślił, jak istotny dla funkcjonowania gospodarki i rozwoju przemysłu jest dobrze opracowany harmonogram inwestycyjny. „Dla polskiej gospodarki, a zwłaszcza dla branży wykonawstwa drogowego i kolejowego, najważniejsza jest przewidywalność – powiedział. – Potwierdzeniem tej przewidywalności jest dzisiejsza informacja o działaniach inwestycyjnych, podejmowanych przez resort infrastruktury i budownictwa”. Prezes PLK Ireneusz Merchel dodał, że ofensywa kolejowych inwestycji liniowych jest faktem. „Na koniec 2017 roku w postępowaniach przetargowych będzie 60-70 proc. projektów z Krajowego Programu Kolejowego. Podpiszemy również projekty o wartości 20-30 proc. KPK” – powiedział.

Wśród inwestycji wymienionych przez prezesa PLK warto wspomnieć chociażby o modernizacji linii kolejowych do prędkości 160 km/h we wszystkich województwach, udrożnieniu węzła łódzkiego (poprzez budowę tunelu pod centrum miasta), a także przetargi na odcinkach Częstochowa – Zawiercie oraz LCS Terespol.

Obecnie działania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Polskich Linii Kolejowych skupiają się na przyspieszeniu procedur oraz realizacji projektów z listy podstawowej KPK. Zaczynają się także przygotowania do uruchomienia projektów z listy rezerwowej. Takie dwutorowe podejście pozwoli na maksymalizację wydatków i szerokie zabezpieczenie płynności prac projektowych. W przypadku wypadnięcia projektów z listy podstawowej lub pojawienia się oszczędności na realizację będą już czekać gotowe, opracowane projekty z listy rezerwowej.

Według najnowszych szacunków portfel inwestycyjny PKP PLK do końca 2016 roku ma wynieść 25 mld złotych. Przewiduje się, że do końca roku postępowania o wartości około 9 mld złotych będą znajdowały się na drugim etapie przetargów (składanie ofert). W toku są projekty o wartości 10 mld złotych, a dla zadań o wartości około 5 mld złotych przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Zgodnie z wcześniejszymi aktualizacjami w tym roku PLK wyda na inwestycje 4 mld złotych. PLK dysponuje też ponad 200 mln złotych oszczędności, które zostaną wykorzystane najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Efektem realizacji projektów zawartych w KPK będzie zdecydowana poprawa stanu sieci kolejowej. W ramach inwestycji przewidziano usprawnienie przejazdów pasażerskich pomiędzy największymi ośrodkami miejskimi i w ramach poszczególnych regionów, udrożnienie najważniejszych korytarzy towarowych, uzyskanie efektu sieci oraz rozwój kolejowej komunikacji aglomeracyjnej.

 

Fot: PLK

TAGI

Krajowy Program KolejowyMinisterstwo Infrastruktury i BudownictwaPKP PLK

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry