Menu
O przyszłości kolei podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

O przyszłości kolei podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

2018-05-17

O przyszłości polskiej kolei dyskutowano na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. – Dzięki kolejnym inwestycjom wdrożymy nowoczesne systemy zarządzania koleją, tak abyśmy mogli wejść w kolejne lata z koleją, która będzie nie tylko konkurencyjna, ale i bezpieczna – mówił Przemysław Gorgol,  p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Organizowany od 14 do 16 maja 2018 r. Europejski Kongres Gospodarczy to największe w Europie Centralnej spotkanie gospodarcze. W cyklu debat i wydarzeń towarzyszących uczestniczy ponad 9 tys. gości z Polski, Europy i świata. O przyszłości europejskiej gospodarki dyskutują komisarze unijni, przedstawiciele rządów i instytucji, prezesi największych firm, naukowcy, praktycy i mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne decydenci.

W drugim dniu Kongresu jedno ze spotkań poświęcono polskiej kolei w i po 2023 roku. W dyskusji o projektach kluczowych i pilnych dla naszej gospodarki uczestniczyli: Andrzej Bittel, podsekretarz stanu z Ministerstwa Infrastruktury, Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity SA, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP SA, Wojciech Orzech, prezes zarządu PKP Energetyka SA, Sławomir Nalewajka, prezes zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Jakub Majewski, prezes zarządu Fundacji ProKolej i Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, minister transportu i budownictwa w latach 2005–2006, minister transportu w latach 2006–2007.

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznawał, że – podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej – zakładamy, iż rozliczymy wszystkie środki z UE.

Życzymy sobie wejść w tę rozpoczynającą się perspektywę finansową z gotowymi planami i, miejmy nadzieję, przetargami – mówił Przemysław Gorgol.– Dzięki kolejnym inwestycjom wdrożymy nowoczesne systemy zarządzania koleją, tak abyśmy mogli wejść w kolejne lata z koleją, która będzie nie tylko konkurencyjna, ale i bezpieczna.

Dyrektor dodał, że obecnie jest za wcześnie, by mówić o konkretach związanych z przyszłą perspektywą budżetową.

Jesteśmy na starcie całej procedury związanej z definiowaniem nowego budżetu – mówił. – Do końca maja Komisja Europejska ma przedstawić nowe priorytety, według których będą rozdzielane środki w budżecie na przyszłe lata. Obecnie wiemy już, że Komisja preferuje likwidację „wąskich gardeł” na przejściach granicznych. W tym zakresie Polska ma sporo pracy do wykonania. „Wąskie gardła” na ścianie wschodniej naszego kraju stanowią wyzwanie. Rozwiązania, które mamy dzisiaj, powoli się wyczerpują i brak inwestycji w tym zakresie byłby bardzo niekorzystny dla Polski.

Dyskutowano również o digitalizacji transportu. Przemysław Gorgol podkreślał, że w tym zakresie Europa idzie bardzo do przodu i Polska musi się bardziej zaangażować, by móc nadążyć za trendami.

Kolejny temat, który poruszono w rozmowie, to koleje aglomeracyjne.

Mamy już propozycje kolejnych projektów – mówił Przemysław Gorgol – jednak musimy pamiętać, że są to trudne inwestycje, związane z ingerowaniem w centra miast.

W dyskusji nie pominięto też transportu towarowego.

Każda inwestycja w transport towarowy na pewno się zwróci – mówił Przemysław Gorgol. – Należy pamiętać, że równolegle inwestujemy w nasze porty i musimy zrobić wszystko, by mogły się dalej rozwijać. Warto też zauważyć, że Komisja uważa rozwijanie korytarzy transportowych w UE za konieczność, by UE mogła sprostać konkurencji z Azji.

 

Źródło: CUPT

 

TAGI

Andrzej BittelCUPTMinisterstwo Infrastruktury

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry