Menu
O inwestycjach i budżecie UE na EKG

O inwestycjach i budżecie UE na EKG

2018-05-15

W Katowicach trwa X Europejski Kongres Gospodarczy (14–16 maja). Zakres tematyczny kongresowej agendy obejmuje kilkanaście głównych nurtów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Wciąż aktualnym tematom poruszanym podczas wcześniejszych edycji Kongresu towarzyszą nowe zagadnienia – wskazujące przyszłość europejskiej i polskiej gospodarki.

Inwestycje w innowacje

Czy warunki inwestowania w Polsce i krajach naszego regionu są atrakcyjne? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu „Inwestycje wczoraj, dziś i jutro”, w tym minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podczas panelu podkreślono, że w ubiegłym roku największymi inwestorami w Polsce były firmy z Holandii, Niemiec, Luksemburga i Francji, a największa część inwestycji pochodziła przede wszystkim z sektora usług, np. inwestycji związanych z zaawansowanymi procesami naukowymi i technicznymi. Duża jest też wartość projektów z przetwórstwa przemysłowego. Minister Jerzy Kwieciński mówił, że inwestycje zagraniczne są nam potrzebne.

– Polska chce być częścią międzynarodowej rodziny gospodarczej. Potrzebujemy więcej kapitału, który nie boi się ryzyka inwestowania w badania i nowe technologie. Potrzebujemy innowacyjnej gospodarki i zagranicznych inwestycji o wysokiej jakości kapitału – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Polska w ocenach międzynarodowych organizacji zajmuje czołowe miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności lokalizacyjnej inwestycji zagranicznych. Inwestorzy zwracają uwagę m.in. na: stosunkowo korzystne czynniki demograficzne, szybką rozbudowę infrastruktury transportowej, duży rynek wewnętrzny, dostępność młodej, dobrze wykształconej kadry, posiadającej wysoką wiedzę specjalistyczną i znajomość języków.

Budżet UE i finansowanie inwestycji

O polskim stanowisku i propozycjach Komisji Europejskiej w sprawach klimatu i energii oraz bezpieczeństwa energetycznego i projektu budżetu UE minister Jerzy Kwieciński rozmawiał z Miguelem Ariasem Cañete, komisarzem ds. polityki klimatycznej i energetycznej. Polska w rozmowach o budżecie podkreśla, że zwiększone potrzeby finansowe – związane z takimi wyzwaniami, jak migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne, globalizacja, cyfryzacja – powinny być finansowane z nowych źródeł finansowych, a nie kosztem dotychczasowych polityk inwestycyjnych, w tym zwłaszcza polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Podkreślono, że Polska efektywnie wykorzystuje fundusze europejskie dostępne w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Propozycje budżetowe Komisji Europejskiej w zakresie nowej perspektywy były także tematem rozmowy ministra Kwiecińskiego z wiceministrem Węgier ds. europejskich Balázsem Molnarem. Z ministrem transportu i komunikacji Litwy minister Kwieciński rozmawiał o projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz rozwoju międzynarodowych szlaków Via Carpatia i Rail Baltica.

Wykorzystanie instrumentów zwrotnych i upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego było tematem dyskusji, w której uczestniczył wiceminister Witold Słowik. Obecnie Komisja Europejska oferuje Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w ramach tzw. planu Junckera.

– Przykład niekwestionowanego sukcesu Polski w sięganiu po środki EFIS pokazuje, że polscy inwestorzy, zarówno publiczni, samorządowi, jak i prywatni, mają już spore doświadczenie w korzystaniu z tego typu wsparcia. Obecnie mamy 26 projektów prorozwojowych o wartości ponad 30,7 mld zł, które zostały zatwierdzone przez EBI do wsparcia z tego funduszu. 20 spośród tych projektów o wartości niemal 21,8 mld zł, już zawarło umowy kredytowe z EBI. Wśród zatwierdzonych projektów mamy: 6 inwestycji rządowych, 6 samorządowych oraz 14 prywatnych – podkreślił wiceminister Witold Słowik.

EFIS jest instrumentem uruchomionym z myślą o inwestycjach charakteryzujących się podwyższonym poziomem ryzyka. Ma to szczególne znaczenie w przypadku projektów sektora prywatnego i publicznego, gdy projekt wdrażany jest np. w modelu PPP.

 

Fot. MIR

TAGI

Jerzy KwiecińskiMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry