Menu
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza do konsultacji

2016-06-22

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwo rozpoczyna konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. Projekt nowego rozporządzenia jest ostatnim etapem wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radu 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. dotyczącej utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzania Ministra Infrastruktury i Rozwoju, najważniejszą z proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego sposobu ustalania opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. Inne rozwiązania w nowym rozporządzeniu to na przykład rezygnacja z pobierania opłat za zatrzymanie pociągu na stacji (postój do dwóch godzin), rezygnacja z różnicowania opłat w zależności od tego, czy linia kolejowa jest zelektryfikowana i czy pociąg wykorzystuje trakcję elektryczną, wprowadzenie zróżnicowanych opłat w zależności od prędkości pociągu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwo zakłada, że w wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszą się opłaty pobierane przez zarządców infrastruktury za przejazdy pociągów często zatrzymujących się (przewoźnicy regionalni), o małej masie (szynobusy, przewozy rozproszone w ruchu towarowym) oraz kursujących z niewielką prędkością (pociągi regionalne i towarowe na liniach magistralnych). Zmniejszenie opłat oszacowano na ok. 100 mln złotych w skali roku.

Dzięki zmianom i związanym z nimi oszczędnościom przewiduje się obniżenie kosztów działalności przewoźników kolejowych realizujących misję publiczną oraz odpowiadających za przewozy towarowe o niewielkiej masie i zróżnicowanych relacjach (przewozy rozproszone o niskiej rentowności).

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian od 10 grudnia 2017 roku.

 

Źrodło, grafika: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry