Menu
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczyna prace nad Wspólnym Biletem

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczyna prace nad Wspólnym Biletem

2016-07-19

Minister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma powołał do działania Komitet Sterujący ds. projektu „Wspólnego Biletu”. Spotkanie inicjujące pracę nad projektem odbyło się 15 lipca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Podczas spotkania minister Piotr Stomma podkreślił, że rząd dostrzega konieczność wprowadzenia do użytku jednego biletu, który umożliwi pasażerom przejazd bez względu na kanał sprzedaży czy przewoźnika. „Projekt Wspólnego Biletu zgłosiliśmy jako projekt flagowy do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Planu Morawieckiego. Ze względu na złożony charakter projektu, będziemy go realizować etapowo. W  pierwszej kolejności musimy podjąć decyzję odnośnie wybranych założeń projektu, następnie uzgodnić model współpracy w ramach Grupy PKP oraz przewoźników regionalnych i ustalić zakres działań koniecznych do podjęcia w perspektywie krótko i długoterminowej – powiedział wiceminister Piotr Stomma.

Komitet Sterujący powstał 30 maja 2016 roku jako organ pomocniczy ministra infrastruktury i budownictwa. Zadaniem Komitetu jest wyznaczanie kierunków rozwoju oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie kluczowych działań dotyczących „Wspólnego Biletu”. Po stronie Komitetu stoi również odpowiedzialność za wybór najlepszego sposobu realizacji projektu. Zasadnicza część prac odbywać się będzie w ramach Zespołu Projektowego, który zajmie się realizacją zadań wyznaczonych przez Komitet.

Na pierwszym spotkaniu przedstawiono cele Komitetu i wręczono nominacje powołanym członkom. Omówiono dotychczasowe prace wykonane przez Zespół Projektowy, przedstawiono rekomendacje dla dalszych działań oraz podpisano listy intencyjne dotyczące wspólnego wydruku biletów (PKP Intercity, PKP Informatyka , Przewozy Regionalne). Na koniec członkowie Komitetu Sterującego zaprosili do prac nad projektem przewoźników samorządowych.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, podsumowującym pierwsze spotkanie Komitetu, koncepcja wspólnego biletu znajduje odzwierciedlenie w dokumentach programowo-strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (SRT), Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego oraz Krajowa Polityka Miejska.

 

Fot: MIB

TAGI

Ministerstwo Infrastruktury i BudownictwaWspólny Bilet

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry