Menu
MIB zapowiada przyspieszenie inwestycji na kolei

MIB zapowiada przyspieszenie inwestycji na kolei

2017-04-07

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podsumowało swoje działania na rzecz inwestycji transportowych. W przedstawionym sprawozdaniu podkreślono znaczenie aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego i ustawy o transporcie kolejowym.

Aktualizacja KPK i ustawy o transporcie kolejowym

Zaktualizowanie Krajowego Programu Kolejowego oraz zmienienie ustawa o transporcie kolejowym umożliwiły spółce PKP Polskie Linie Kolejowe realizację ambitnego programu modernizacji infrastruktury. W ramach aktualizacji KPK wartość zadań w programie określono na ok. 66,5 mld zł. Aktualizacja KPK pozwoliła m.in. na zwiększenie zakładanego celu podstawowego Programu do 9 tys. km przebudowanych torów (w stosunku do pierwotnego wskaźnika wynoszącego 8,5 tys. km torów). Tylko w samym 2016 r. ogłoszonych zostało ponad 300 przetargów na inwestycje w ramach KPK.

Dokonana została aktualizacja zakładanych kosztów realizacji poszczególnych zadań. Aktualizacja KPK spłaszcza rozłożenie nakładów w latach 2019 (o ok. 15%) oraz 2020 (o ponad 20%) w stosunku do pierwotnego Programu. Zmniejszenie poziomu wydatków w kluczowych latach realizacji KPK wynika z niewystarczającego potencjału wykonawców i pozwoli na uniknięcie ryzyka wzrostu cen materiałów.

W ramach KPK od listopada 2015 r. do kwietnia 2017 r. ogłoszono 559 przetargów na kwotę ponad 20 mld zł. W tym czasie podpisanych zostało 456  umów z wykonawcami. Do końca 2017 r. jest planowane ogłoszenie kolejnych 190 przetargów na kwotę 6 mld zł oraz podpisanie blisko 300 umów o wartości niemal 26 mld zł.

Dialog na kolei

MB podkreśla, że dla sprawnej realizacji inwestycji na kolei niezbędne było przywrócenie dialogu z branżą.
– Głos branży w sprawie realizacji inwestycji jest dla nas bardzo cenny. To bardzo istotne, by wiedza, doświadczenie i propozycje fachowców w dziedzinie inwestycji kolejowych zostały wykorzystane i wysłuchane – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

By usprawnić realizację inwestycji i wyciągać wnioski z doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań, przywrócono regularne spotkania przedstawicieli sektora kolejowego w ramach Forum Inwestycyjnego. W wielu kwestiach udało się wypracować kompromis oczekiwany przez rynek. Forum Inwestycyjne zrzesza przedstawicieli PKP PLK SA, branży wykonawców inwestycji kolejowych i producentów materiałów, MIB oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jego celem jest prowadzenie dialogu oraz wypracowywanie rozwiązań usprawniających proces inwestycyjny, w szczególności wzorów dokumentów, takich jak umowy czy program funkcjonalno-użytkowy.

Powołana została również Rada Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych. Stanowi ona podstawową platformę współpracy podmiotów zaangażowanych w zakresie wdrożenia rozwiązań proponowanych przez Forum Inwestycyjne.

Pasażerowie wracają na kolej

Po latach tendencji spadkowej następuje wzrost zaufania pasażerów do przewoźników kolejowych. Pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę PKP Intercity. W 2016 r. PKP Intercity zanotowało po raz pierwszy od lat dodatni wynik finansowy: ponad 38,5 mln przewiezionych pasażerów, około 1,77 mld zł przychodów ze sprzedanych biletów oraz dodatni wynik finansowy na poziomie 47 mln zł.

– Wyniki finansowe i wzrost liczby przewiezionych przez PKP Intercity osób pokazują, że pasażerowie coraz częściej wybierają ofertę tej Spółki, bo jest ona dobrze przygotowana. Po latach tendencji spadkowej następuje wzrost zaufania pasażerów do przewoźników kolejowych – mówił minister Andrzej Adamczyk.

Korzyści dla pasażerów

Dzięki realizowanym inwestycjom poprawia się bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Dzięki prowadzonym pracom, m.in. na liniach Poznań – Wrocław, Warszawa – Lublin, Kraków – Katowice czy Warszawa – Białystok, poprawia się atrakcyjność kolejowego transportu pasażerskiego w ruchu międzyaglomeracyjnym.

Poprawia się także komfort podróżowania koleją w aglomeracjach. Prowadzone są prace na linii obwodowej w Warszawie, na linii Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów czy na linii Sosnowiec – Katowice – Tychy. Dzięki prowadzonym modernizacjom skraca się czas podróży: np. na trasie z Warszawy do Lublina czas przejazdu z 2 h 15 min. do 1 h 30 min.

Prowadzone są inwestycje zwiększające komfort obsługi na stacjach i przystankach kolejowych. Powstają nowe, wyższe perony, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pociągu, perony są wyposażane w pasy ostrzegawcze dla niewidomych i słabowidzących, a dojścia do peronów – w pochylnie. Budowane są windy, wprowadzane jest również czytelne oznakowanie na stacjach, nowe oświetlenie, wiaty i ławki.

Dzięki modernizacjom poprawia się poziom bezpieczeństwa. Montowane jest lepsze oświetlenie oraz monitoring przejść i peronów. Poprawie ulega też bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Budowane są bezkolizyjne przejazdy nad lub pod torami, zwiększa się także poziom zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych.

TAGI

Krajowy Program KolejowyMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry