Menu
Konstytucja Biznesu. Przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją

Konstytucja Biznesu. Przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją

2016-12-12

Podczas Kongresu 590, odbywającego się w dniach 17-18 listopada w Rzeszowie, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zaprezentował Konstytucję Biznesu, czyli pakiet dokumentów, które w zamierzeniu mają zmienić polską rzeczywistość gospodarczą.

We wprowadzeniu do Konstytucji Biznesu wicepremier Morawiecki zaznaczył: „Jeśli przyjrzymy się historii najsilniejszych gospodarek świata, to dojdziemy do wniosku, że ich droga do bogactwa nie wynikała z wielkości terytorium, położenia geograficznego, gęstości zaludnienia czy wskaźników makroekonomicznych. To wcale nie wyżej wymienione czynniki są kluczem do skutecznego wzmacniania siły gospodarek, zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczeństw. U podstaw tego, co stworzyło dzisiejsze potęgi gospodarcze, leży bowiem dobrej jakości partnerstwo na linii administracja publiczna – przedsiębiorca”. Dlatego Ministerstwo Rozwoju, przy wsparciu i współudziale środowisk przedsiębiorców, przygotowało największą reformę prawa gospodarczego po 1989 roku. Według wicepremiera Morawieckiego pakiet usprawnień w prawie gospodarczym będzie pozytywnym przełomem we wzajemnych relacjach i odpowiedzią na niedoskonałości dotychczasowych regulacji. „Mam nadzieję, że dzisiaj rozpoczynamy nowy rozdział w historii współpracy między przedsiębiorcami i administracją publiczną – dodał wiceminister. – Nowy rozdział, który pozwoli nam wszystkim przekonać się, że Polska jest miejscem, w którym warto realizować swoje pasje, ambicje, talenty i spełniać marzenia”.

Jakie zmiany proponuje Konstytucja Biznesu? Jak zauważył wicepremier serce pakietu to prowolnościowa ustawa Prawo Przedsiębiorców, której celem jest zdefiniowanie na nowo relacji biznesu i administracji. W Prawie Przedsiębiorców znajdą się między innymi następujące zasady:

 1. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. W praktyce będzie to oznaczało, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, o ile nie łamie przy tym wyraźnych zakazów lub ograniczeń.
 2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do konkretnej sprawy będą rozstrzygane na jego korzyść.
 3. Przyjazna interpretacja przepisów, przez co rozumieć należy, że niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.
 4. Zasada proporcjonalności, wedle której urząd nie będzie mógł nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, na przykład nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

Pakiet Konstytucji Biznesu wprowadzi też szereg uproszczeń opracowanych we współpracy ministerstwa z zespołem ekspertów prawa gospodarczego, przedstawicieli nauki prawa oraz praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wśród zmian w prawie warto wymienić przepis mówiący o tym, że działalność prowadzona na mniejszą skalę (z przychodami miesięcznymi nie przekraczającymi 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i – w efekcie – nie będzie wymagała rejestracji oraz opłaty comiesięcznych składek. Dodatkowo początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez dwa lata z tzw. „małego ZUS-u”.

Konstytucja Biznesu ma też zapewnić znaczące uproszczenia w systemie podatkowym. Przykładowo: zlikwidowanych zostanie wiele obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych, dookreślenia doczekają się zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodu, ujednolicone zostaną wzory formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym), a osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn.

Co więcej, za zgodą przedsiębiorcy niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji. Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem objaśnienia przepisów. Powstanie też instytucja Rzecznika Przedsiębiorców. Na jego wniosek urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Poza tym rzecznik będzie mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeżeli zaistnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Zadaniami rzecznika będzie wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

Wśród innych zmian proponowanych w ramach Konstytucji Biznesu warto wymienić jeszcze stworzenie forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców. Zadaniem komisji pracującej w ramach forum będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego. Pakiet Konstytucji Biznesu zawiera również rozwiązania, które wyeliminują z polskiego prawa zapisy utrudniające życie przedsiębiorcom lub niepotrzebnie gmatwające prawo.

Według wiceministra Mateusza Morawieckiego pakiet Konstytucji Biznesu zaoferuje pozytywny przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją, a co za tym idzie – w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju polskiej strefy biznesowej.

 

LS

TAGI

Ministerstwo RozwojuStrategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry