Menu
Konferencja: Rozwój Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej a potrzeby integracji i certyfikacji systemu kolei Unii Europejskiej

Konferencja: Rozwój Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej a potrzeby integracji i certyfikacji systemu kolei Unii Europejskiej

2017-03-01

9 lutego br. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pod nazwą „Rozwój Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej a potrzeby integracji i certyfikacji systemu kolei Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Ośrodek Certyfikacji Transportu (OCT).

Program konferencji objął szeroki zakres zagadnień związanych przede wszystkim z integracją europejskiego rynku kolejowego zarówno w aspekcie technicznym, jak i legislacyjnym. Prezentowane tematy związane były z rolą uczelni w rynku kolejowym, integracją europejskiego systemu kolei, kulturą bezpieczeństwa, urządzeniami systemu ETCS, czwartym pakietem kolejowym, legislacją i normalizacją.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję obejrzeć najnowsze laboratoria Wydziału Transportu, w tym Laboratorium Kierowania i Sterowania Ruchem Kolejowym wyposażone m.in. w system ETCS poziomu 1 oraz system SOP-3, a także Laboratorium Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym wyposażone w makietę kolejową zbudowaną przez profesjonalną firmę branży srk.

W trakcie konferencji zainaugurowana została działalność jednostki certyfikującej wyroby (akredytacja nr AC 198) oraz jednostki oceniającej do działalności objętej rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka (akredytacja nr AK028), utworzonej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej – Ośrodka Certyfikacji Transportu. W swoim wystąpieniu inaugurującym nowe formy działalności jednostki Dyrektor Ośrodka dr inż. Andrzej Kochan odniósł się zarówno do historii Ośrodka, jak i do jego przyszłości, zapowiadając jednocześnie planowane rozszerzenie działalności. Kierunki działań miałyby dotyczyć pozyskania uprawnień dla certyfikacji innych wyrób, jak również wyjścia poza branżę kolejową.

Ośrodek uzyskał akredytację (AK028) Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) jako jednostka inspekcyjna typu A, co upoważnia go do wystawiania raportów jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa, o których mowa w rozporządzeniu nr 402/2013 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Zakres merytoryczny akredytacji obejmuje podsystemy sterowanie – urządzenia przytorowe oraz ruch kolejowy.

Druga akredytacja – jednostki certyfikującej wyroby (AC 198) – obejmuje swoim zakresem wszystkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjne, dla których konieczne jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Jest to tym bardziej istotne, że aktualnie analogiczne akredytacje posiadają jedynie trzy jednostki w kraju. Tym samym przed Ośrodkiem Certyfikacji Transportu otworzyły się nowe, liczne możliwości działań i rozwoju, a także wyzwania, wynikające zarówno z nowych form działalności Ośrodka, jak i z planowanego rozwoju.

Aktualnie Ośrodek Certyfikacji Transportu oczekuje na zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych i wydawaniu certyfikatów dla wyrobów kolejowych.

W konferencji uczestniczyło szerokie grono przedstawicieli środowiska kolejowego, m.in: Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (dawniej ERA), Urzędu Transportu Kolejowego, największego w kraju zarządcy infrastruktury – PKP Polskich Linii Kolejowych SA, jednostek notyfikowanych (zarówno krajowych jak i zagranicznych), wiodących firm kolejowych, środowiska akademickiego oraz wielu innych gości. Podczas konferencji można było usłyszeć o następujących zagadnieniach: rola uczelni w promowaniu innowacyjnych rozwiązań, integracja i interoperacyjność systemu kolei, nowoczesne rozwiązania na przykładzie systemu ETCS, regulacje europejskie oraz normalizacja. W dzisiejszych czasach nie można zapomnieć o tzw. „kulturze bezpieczeństwa”, czego w swoim referacie dowiódł przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego. Zmiany i wyzwania związane z implementacją IV Pakietu Kolejowego zostały omówione przez przedstawiciela Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Konferencja zapoczątkowała cykl konferencji, seminariów, debat oraz spotkań środowiska kolejowego, organizowanych przez OCT.

 

Fot: OCT

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry