Menu
Konferencja Kolej 2040

Konferencja Kolej 2040

2018-06-07

Rozwój kolei, zmiany infrastruktury i rynku przewozowego, wzmocnienie pozycji transportu szynowego – te i inne zagadnienia strategiczne były tematem szerokiej debaty o przyszłości kolei w Polsce, która odbyła się 7 czerwca w ramach konferencji „Kolej 2040 – strategiczna wizja rozwoju branży”. Wydarzenie zorganizowała Fundacja ProKolej oraz Polskie Koleje Państwowe SA.

Konferencję otworzyły wystąpienia: prezesa PKP SA Krzysztofa Mamińskiego, dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Tomasza Buczyńskiego oraz prezesa Fundacji ProKolej Jakuba Majewskiego.

– Spółki Grupy PKP dobrze sobie radzą na rynku i osiągają dobre wyniki, również finansowe. Rok 2017 zamknęliśmy zyskiem w wysokości ponad 652 mln zł netto – podkreślił prezes Mamiński. – Grupa PKP będzie także przygotowana do realizacji IV Pakietu Kolejowego zarówno taborowo, produktowo, jak i organizacyjnie. Polska Kolej ma szanse konkurować na rynku międzynarodowym.

Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński otworzył konferencję Kolej 2040

Prezes Mamiński pochylił się także nad zagadnieniem ustawy z 2000 r.

– W mojej subiektywnej ocenie błędem było usamorządowienie Przewozów Regionalnych, ponieważ doprowadziło do chaosu informacyjnego i taryfowego, a także do zagubienia podstawowej funkcji przewoźnika, czyli sprawnej obsługi pasażera – tłumaczył. – Zgadzam się jednak ze stwierdzeniem, że rynkiem, który powinien i na pewno będzie się rozwijać jest rynek kolei aglomeracyjnych. Należy tylko odpowiedzieć na pytanie, jak zdefiniować pojęcie aglomeracji.

– Trzeba pracować nad tym, żeby zintegrować te podmioty, które funkcjonują na rynku kolejowym. Trzeba podjąć próbę porozumienia się. Dlatego mówię: rozmawiajmy ze sobą – podsumował prezes Mamiński.

Panel dyskusyjny pt. Scenariusze i rekomendacje dla polskiej kolei. Dyrektor Simens Mobility Krzysztof Celiński, członek zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, dyrektor CUPT Przemysław Gorgol

Założenia nowej strategii dla polskiej kolei były tematem referatu programowego Andrzeja Massela, wicedyrektora Instytutu Kolejnictwa, oraz dr. Marcina Wołka z Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas panelu dyskusyjnego poruszono zagadnienia scenariuszy i rekomendacji dla polskiej kolei. Ważnym punktem programu była prezentacja organizacji branżowych „Kolej2040”.

Dyskusja w gronie profesjonalistów oraz prezentacja potencjalnych scenariuszy rozwoju i konsekwencji czekających nas zmian otoczenia społecznego i gospodarczego pozwoliła na szersze spojrzenie na kolej w dłuższej perspektywie. Stanowiska, materiały i wnioski z konferencji będą miały wyraz praktyczny, ponieważ zostaną przekazane jako wkład w trwający proces przygotowania nowej Strategii Rozwoju Transportu.

 

TAGI

PKP SA

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry