Menu
Konferencja Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym

Konferencja Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym

2017-06-29

20 czerwca 2017 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. „Interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym”.

Spotkanie zostało zorganizowana przez Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem Wiesława Zabłockiego, profesora PW – kierownika Zespołu oraz wieloletniego Kierownika Zakładu Sterowania Ruchem (obecnie: Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu).

Konferencja pozwoliła na spotkanie i wymianę poglądów przedstawicieli branży kolejowej, związanych z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Podczas konferencji referaty wygłosili przedstawiciele czołowych polskich firm w dziedzinie automatyki kolejowej, a także specjaliści naukowo-dydaktyczni Zespołu Sterowania Ruchem Kolejowym Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W konferencji uczestniczyło wiele osób związanych z problematyką interfejsów. Byli to przedstawiciele środowiska akademickiego, producenci urządzeń srk (Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Thales Polska Spółka z o.o., Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o., Zakłady Automatyki KOMBUD SA, Siemens Sp. z o.o., Rail-Mil Computers sp. z o.o., Scheidt & Bachmann Polska sp. z o.o.), przedstawiciele Zarządcy Infrastruktury PKP PLK SA, przedstawiciele jednostek certyfikujących, przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego oraz inni, poszukujący odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące interfejsów, wymieniający się doświadczeniami w projektowaniu i implementacji rozwiązań wykorzystujących interfejsy, a także zainteresowani zmianami w regulacjach wewnętrznych głównego Zarządcy w kraju oraz na poziomie regulatora runku i samego ustawodawcy.

Podczas konferencji omówiono doświadczenia i problemy związane z realizacją inwestycji w odniesieniu do interfejsów oraz powiązań. Nie pominięto również kwestii ich projektowania. Istotnym zagadnieniem podczas konferencji był interfejs uniwersalny oraz potrzeba standaryzacji interfejsów. Omówiono także trendy panujące na kolejach zagranicą w rozpatrywanym zakresie, zróżnicowane zastosowanie pojęcia interfejsu oraz badania i zasady certyfikacji interfejsów w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Przedstawiono poglądy, doświadczenia i trudności występujące wśród zróżnicowanych uczestników rynku kolejowego.

Spektrum zagadnień było bardzo szerokie. Wydarzenie zorganizowane przez Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli rynku. Poruszono wiele ujęć szeroko stosowanych interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym. Tematy podniesione w czasie sesji merytorycznych, wymiana zdań pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz zainteresowanie konferencją pozwalają stwierdzić, że inicjatywa okazała się bardzo owocną.

Organizatorzy konferencji zapowiadają kolejne edycje spotkań, w celu dalszego zgłębiania zagadnienia interfejsów oraz poszerzania tematyki o aspekty istotne z punktu widzenia branży sterowania ruchem kolejowym.

 

Źródło: Politechnika Warszawska

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry