Menu
Konferencja

Konferencja "Energetyka na kolei"- debata

2018-11-09

Podczas konferencji "Energetyka na kolei" odbyła się debata „Kierunki rozwoju sektora energetycznego na kolei”.

Moderatorem był Marek Kałas – Zastępca Dyrektora Biura Energetyki PKP PLK S.A.

Udział w niej wzięli z ramienia:

 • PKP ENERGETYKA S.A. – Tomasz Besztak – Dyrektor Departamentu Kontraktacji Umów Utrzymaniowych
 • PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O. – Jarosław Klasa – Członek Zarządu
 • KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. – Piotr Malepszak – Wiceprezes Zarządu
 • KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.  – Andrzej Pietras – Kontroler Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” – Marcin Wołowicz – Kierownik Działu Techniki
 • ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA SP. Z O.O. –  – Damian Dratwa – Specjalista ds. Eksploatacji
 • SZYBKA KOLEJ MIEJSKA SP. Z O.O. – Paweł Rybak – Inspektor ds. Technicznych

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry