Menu
Kolej w regionach. O zrównoważonym rozwóju przewozów pasażerskich i towarowych

Kolej w regionach. O zrównoważonym rozwóju przewozów pasażerskich i towarowych

2018-06-11

Plany rozwoju regionalnego i lokalnego transportu, infrastruktura kolejowa, wzmacnianie pozycji kolei w stosunku do transportu samochodowego, inwestycje w innowacyjność, bezpieczeństwo i ochronę środowiska – te zagadnienia uczyniono punktem wyjścia dla dyskusji, które obyły się w ramach VI edycji międzynarodowej konferencji Rail22 „Kolej w regionach – zrównoważony rozwój przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce”.

Osią konferencji były trzy panele dyskusyjne na temat planów rozwoju transportu pasażerskiego, towarowego oraz innowacji i rozwoju transportu kolejowego. Pierwszy panel dotyczył tego, co można transportować koleją. Drugi poświęcono zagadnieniom kosztów, elastyczności i innowacyjności. Paneliści skupili się na przewagach kolei względem transportu samochodowego oraz budowaniu jej konkurencyjności. Trzeci panel został poświęcony korelacji pomiędzy rozwojem kolei a rozwojem regionów. Jak zaznaczono, transport szynowy jest idealnym narzędziem aktywizacji lokalnych społeczności.

Konferencja pozwoliła spojrzeć na branżę z perspektywy pasażerów, nadawców i obiorców ładunków, ale również – szerzej – przedsiębiorców i władz samorządowych. Równoległe odniesienie do problematyki gospodarczej i społecznej stały się przyczynkiem do rozważań na temat potrzeb inwestycyjnych i szans, które daje gospodarce rozwój transportu kolejowego.

Konferencja odbyła się pod patronatem Raportu Kolejowego.

TAGI

Patronat Raportu Kolejowego

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry