Menu
Kolej pasażerska dla regionów i aglomeracji

Kolej pasażerska dla regionów i aglomeracji

2018-05-28

Dziś w Warszawie rozpoczęły się trzydniowe warsztaty organizowane przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) we współpracy z PKP SA i spółką PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Warsztaty adresowane są zarówno do pracowników firm kolejowych, jak i administracji rządowej. Mają stanowić platformę wymiany doświadczeń i informacji o funkcjonowaniu aglomeracyjnych przewozów pasażerskich w kraju i Europie. Partnerem wydarzenia jest nasz wydawca – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży transportowej, UIC wraz z PKP SA i PKP SKM w Trójmieście organizują trzydniowy program szkoleniowy skierowany zarówno do managerów pracujących w przedsiębiorstwach kolejowych, jak i pracowników w administracji rządowej i samorządowej. Podczas szkolenia eksperci poznają globalną wizję w zakresie pasażerskich przewozów aglomeracyjnych. Zdobędą też wszelkie potrzebne informacje, które ułatwią im podejmowanie decyzji w tym obszarze.

W ocenie organizatorów wydarzenia, należy wykorzystać dotychczas zebrane doświadczenia i potencjał wypracowany przez poszczególne podmioty, tak aby osiągnąć efekt synergii dla dalszego rozwoju kolei.

Dzięki współpracy Grupy PKP oraz innych działających w Polsce przedsiębiorstw kolejowych z Międzynarodowym Związkiem Kolei w obszarze innowacyjności, tworzone są realne podstawy do podnoszenia konkurencyjności tej gałęzi transportu. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie realizowanej przez polski rząd strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Taka kooperacja może mieć wpływ na przyszły kształt rynku usług transportowych i przełożyć się chociażby na globalne zmniejszenie emisyjności transportu  – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury

 – Współpraca pomiędzy specjalistami sektora przewozów aglomeracyjnych, stała wymiana wiedzy rozumiana jako ścisła kooperacja, stwarzają możliwość dostarczenia efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, oczekiwanych nie tylko przez Unię Europejską, ale przede wszystkim przez pasażerów. Jestem przekonany, że trzydniowe warsztaty, które dziś rozpoczynamy w siedzibie PKP S.A. będą okazją do dalszej dyskusji o możliwościach i wyzwaniach, jakie stoją przed pasażerskim transportem kolejowym – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

Krajowy rynek pasażerskich przewozów w aglomeracji i regionie intensywnie się rozwija, a pociąg  staje się skutecznym antidotum na coraz bardziej zatykające się drogi. Znaczenie kolei będzie więc systematycznie wzrastać. Realizując statutowe cele UIC – partnerstwo, solidarność, współpraca – staramy się pozyskiwać pomysły na nowoczesną kolej. Podpatrujemy jak robią to inni, ale też dzielimy się własnymi doświadczeniami, wypracowujemy nowoczesne standardy i zabiegamy przy tym nieustannie o pasażerów, którzy – co oczywiste – muszą pozostawać w centrum naszej uwagi. Temu też ma służyć obecne szkoleniemówi Bartłomiej Buczek, członek zarządu PKP SKM w Trójmieście, przewodniczący Grupy Roboczej CRTS w  UIC.

Wśród prelegentów warsztatów znajdują się przedstawiciele polskich i zagranicznych spółek kolejowych (m.in. PKP SKM w Trójmieście, POLREGIO, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, NEWAG, PESA Bydgoszcz, BLS AG, FGC) i organizacji z branży kolejowej m.in. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytutu Kolejnictwa czy Urzędu Transportu Kolejowego.

Zaplanowany program szkoleniowy ma na celu zbadanie wszystkich elementów składających się na różne systemy kolei miejskich, podmiejskich i regionalnych (CRTS). Jest jednocześnie próbą określenia, jaką wartość dodaną dla systemu transportowego Europy stanowią kolejowe przewozy aglomeracyjne.

TAGI

PKP SAUIC

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry