Menu
Kolej ekologicznie. PKP PLK stawia na alternatywne sposoby pozyskiwania energii

Kolej ekologicznie. PKP PLK stawia na alternatywne sposoby pozyskiwania energii

2016-02-29

Zmiany, jakie zachodzą wokół nas mają niebagatelny wpływ na rozwój i kierunki, którymi podążają przewoźnicy kolejowi. Na początku stycznia PKP PLK rozpoczęła testy baterii słonecznych, dzięki którym mają być zasilane stacje kolejowe. Ze wstępnych badań przeprowadzonych jeszcze w 2015 roku wynika, że warto wybrać taki właśnie sposób pozyskiwania energii ponieważ, może on w przyszłości zapewnić zasilanie małych i średniej wielkości stacji kolejowych.

Testy w Nowym Sączu przebiegły pomyślnie

Jeszcze w 2015 roku udało się zamontować trzy instalacje fotowoltaiczne  na budynkach użytkowych  Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu. Eksperyment ten pokazał, że warto w taki właśnie sposób inwestować. - Pierwszą mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW PLK zamontowały w drugiej połowie roku 2014 na budynku nastawni w Katowicach Stawiskach. Obecnie zarządca infrastruktury zbiera doświadczenia w trzech lokalizacjach: baterie słoneczne zainstalowano na dachu budynku administracyjnego na terenach kolejowych w Nowym Sączu, w Suchej Beskidzkiej oraz na budynku nastawni w Muszynie. Zebrane doświadczenia pozwolą ocenić możliwość szerszego zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach kolejowych i na stacjach. – Tłumaczy Joanna Kubiak, z zespołu Prasowego PLK. Zainstalowane baterie o mocy słonecznej 58,2 kW wyprodukowały energię elektryczną, która starczyłaby do zasilenia czterech średniej wielkości domów jednorodzinnych. Decyzja ta pokazała, że krok ten był słuszny i wpłynęła na decyzję zarządu spółki, o tym, by rozpocząć kolejne nowe testy, które pozwoliłby zasilać stacje kolejowe z baterii słonecznych. Według planów, jakie założyła sobie spółka koszty montażu takich instalacji, powinny zwrócić  się nawet po 10-11 latach.

Alternatywne źródła energii to przyszłość

Jak podkreśla Joanna Kubiak z zespołu prasowego PLK pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii należy do ważnych kierunków badań spółki. Zarządca infrastruktury dostrzega potrzebę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i oprócz testowania baterii słonecznych testuje również wykorzystanie instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach służbowych. Widacz zatem, jak ogromny rozwój przechodzą linie kolejowe, wykorzystując najnowsze technologie. Takie kroki mogą z całą pewnością zrewolucjonizować nasz rodzimy rynek kolejowy.

Wytworzona energia na potrzeby PLK

Zgromadzona w alternatywny sposób energia ma zostać wykorzystana na potrzeby własne spółki. Jeśli powstanie nadmiar będzie on oddany do sieci energetycznej. W przyszłości zarząd nie wyklucza jednak magazynowania tego, co uda się wyprodukować. Koszty takich inwestycji nie należą do najmniejszych, jednak warto działać w ten sposób gdyż spółka zamierza w sporej części uniezależnić się od dostaw zewnętrznych, co ważne jest ze względów ekonomicznych.

Dalsze plany zapowiadają się obiecująco

PKP PLK mają jasną wizję tego, jaką drogę obrać po zainstalowaniu pierwszych stacji.  - Spółka planuje głównie budowę instalacji fotowoltaicznych typu on-grid, to system fotowoltaiczny zamieniający pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Spółka zamierza też w mniejszym stopniu wykorzystać system off-grid  - czyli system z magazynowaniem energii, niepodłączony do publicznej sieci energetycznej to system. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w odpowiednich akumulatorach. Rozwiązanie to zostanie prawdopodobnie zastosowane w odizolowanych obszarach lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie a odbiory energii nie będą stanowiły urządzeń wrażliwych, czy też odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. – Podkreśla Joanna Kubiak.

Jak tłumaczy zarząd spółki to właśnie te inwestycje, pozwolą zebrać pracownikom potrzebne doświadczenia, które przyczynią się do skonkretyzowania dalszych planów, związanych z ekologicznym sposobem na kolej.

 

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry