Menu
Instytut Kolejnictwa oraz Transportowy Dozór Techniczny z uprawnienieniami do certyfikacji krajowej

Instytut Kolejnictwa oraz Transportowy Dozór Techniczny z uprawnienieniami do certyfikacji krajowej

2016-08-05

Prezes Urzędu Transportu Technicznego zezwolił Transportowemu Dozorowi Technicznemu (14 lipca 2016 roku) oraz Instytutowi Kolejnictwa (3 sierpnia 2016 roku) na:

 • wykonywanie badań technicznych, niezbędnych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu oraz stwierdzania zgodności z typem,
 • wydawanie certyfikatów zgodności typu,
 • wydawanie certyfikatów zgodności z typem.

Transportowy Dozór Techniczny i Instytut Kolejnictwa mogą wydawać certyfikaty, jeżeli przedsiębiorca spełni przesłanki określone w ustawie o transporcie kolejowym. W decyzji Prezesa UTK wskazano rodzaje urządzeń, budowli lub pojazdów, które mogą być badane i certyfikowane.

Pełen wykaz przedsiębiorców dysponujących zgodą Prezesa UTK na prowadzenie badań oraz wydawanie certyfikatów jest dostępny tutaj.

 

Fot: Instytut Kolejnictwa

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry