Menu
Infraszyn 2017

Infraszyn 2017

2017-03-02

W dniach 26-28 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Hyrny w Zakopanem odbędzie się X edycja Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym – INFRASZYN 2017”.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie aspektów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz technicznych związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym z wykorzystaniem procedur unijnych. Celem wydarzenia jest przegląd aktualnych rozwiązań i doświadczeń techniczno-technologicznych, w tym dotyczących nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej, zasilania, srk i telekomunikacji, ochrony środowiska oraz efektywność modernizacyjnych. Ważnymi zagadnieniami będzie również wykorzystanie funduszy unijnych, kierunki kształtowania polityki państwa w transporcie szynowym oraz promocja na wyrobów służących budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej.

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Radomiu. Wydarzenie wspierają m.in. takie instytucje, jak: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Transportu Kolejowego, Polskie Koleje Państwowe SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Instytut Kolejnictwa, Transportowy Dozór Techniczny, Organizacja Współpracy Kolei, Komitet Transportu PAN.

Konferencja INFRASZYN 2017 odbywa się pod patronatem Raportu Kolejowego.

RADA  PROGRAMOWA

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – UTH Radom, Prezes SITK RP, Przewodniczący Rady Programowej
 • Prof. dr hab. inż. KrzysztofStypuła – Wiceprzewodniczący Rady Programowej, PK
 • dr Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – JM Prorektor Politechniki Warszawskiej
 • Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch – Instytut Kolejnictwa
 • Prof. dr hab. inż. Władysław Koc – Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński – Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik – Politechnika Warszawska, Międzynarodowa Wyższa
 • Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt – Przewodniczący KSK SITK RP, Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – UTH w Radomiu
 • dr hab. inż.Danuta Bryja prof. PWroc. – Politechnika Wrocławska, Wiceprzewodnicząca IK KILiW PAN
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski – Politechnika Rzeszowska
 • Mirosław Pawłowski – Prezes Zarządu Polskie Koleje Państwowe SA
 • Antoni Jasiński – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Jan Urbanowicz – Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
 • Tadeusz Szozda – Przewodniczący Komitetu Wykonawczego OSŻD
 • Tadeusz Bartosiński – Urząd Miasta St. Warszawa
 • Jerzy Lejk – Prezes Zarządu „Metro Warszawskie” Sp. z o.o.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK RP – Przewodniczący Komitetu Organ
 • Jan Solski – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Kolejnictwa
 • Katarzyna Gawlik-Tarnowska – Dyrektor Biura Zarządu i Strategii Polskie Koleje Państwowe SA
 • Jolanta Kuczyńska – Dyrektor Biura Komunikacji i PR Polskie Koleje Państwowe SA
 • Magdalena Grobel – Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe SA
 • Wiesława Barańska – Członek Zarządu KSK SITK RP
 • Maciej Trybulski – SITK RP O/Radom

Więcej informacji na stronie SITK.

 

TAGI

infrastrukturaPatronat Raportu Kolejowego

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry