Menu
III Edycja Kongresu Rozwoju Transportu już 14 października w Łodzi. Tematem przewodnim: program LUXTORPEDA 2.0.

III Edycja Kongresu Rozwoju Transportu już 14 października w Łodzi. Tematem przewodnim: program LUXTORPEDA 2.0.

2016-09-29

14 października w Łodzi odbędzie się już III edycja Kongresu Rozwoju Transportu. Uczestnicy tego jednego z największych niezależnych wydarzeń związanych z branżą transportową dyskutować będą nad założeniami rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dedykowanymi dla sektora kolejowego. Tegoroczny kongres odbywa się pod hasłem przewodnim „Luxtorpeda 2.0 – główna oś reindustrializacji Polski?”. Gościem honorowym wydarzenia będzie wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński.

W programie wydarzenia między innymi wystąpienia gości honorowych oraz panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władzy centralnej, ekspertów branżowych oraz reprezentantów największych firm branży kolejowej. W trakcie trwania dwóch paneli dyskusyjnych poruszone zostaną zagadnienia, które znalazły się w założeniach Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Eksperci i branża postarają się niejako odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie program dedykowany dla przemysłu kolejowego jest w stanie stanowić główną oś reindustrializacji kraju" – mówi Rafał Polaczek, współorganizator wydarzenia. I jak dodaje szerokie spektrum tematyczne kongresu stanowi jego istotny atut.

"Swój udział w wydarzeniu potwierdzili najwięksi gracze rynkowi, zarówno Ci z sektora publicznego, jak również z sektora prywatnego" – dodaje Polaczek.

Organizatorzy chcą wspólnie z panelistami uszczegółowić plany i pomysły rządowe na rozwój krajowych inteligentnych specjalizacji, przybliżyć zakładane cele i efekty programu.

"Podczas prezentacji założeń planu premiera Morawieckiego padło hasło „Dolina Kolejowa”. Branża to hasło podchwyciła, a my wraz z nią chcemy zastanowić się nad tym, jak wizja takiej doliny powinna wyglądać. Jednym z celów kongresu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak przemysł kolejowy ma tworzyć przewagę konkurencyjną. Jesteśmy pełni optymizmu co do efektów samego kongresu i liczymy, że w najbliższych miesiącach przyjdzie ożywienie w sektorze kolejowym, tak bardzo dla niego potrzebne" – kończy Polaczek.

Kongres Rozwoju Transportu to jedno z największych niezależnych wydarzeń związanych z sektorem transportowym. Gromadzi przedstawicieli władzy centralnej, największe firmy branżowe oraz liczne grono ekspertów i obserwatorów rynku. Tegoroczna, trzecia już edycja kongresu odbędzie się 14 października br. w hotelu Holiday Inn w Łodzi. Więcej szczegółów na dedykowanej stronie wydarzenia www.kolejnazmiany.pl

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry