Menu
Fundacja Grupy PKP. Na koniec roku

Fundacja Grupy PKP. Na koniec roku

2017-01-04

Mija trzeci rok funkcjonowania naszej Fundacji, którą powołano w celu realizacji misji społecznie użytecznej i dobroczynnej. W 2016 roku zrealizowaliśmy kilka kluczowych projektów, w tym sztandarowy, współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej  – ,,Nowoczesny Senior – nauka i integracja”.

Fundacja Grupy PKP to de facto kilku pracowników, kilkunastu wolontariuszy
i tysiące beneficjentów. Zarząd Fundacji decyduje o priorytetach, a więc o podejmowanych wyzwaniach – i zawsze są to trudne wybory, bo każdy wniosek jest ważny. Do nas co tydzień wpływa ich kilkanaście – począwszy od prośby o finansowe wsparcie na rzecz ratowania reliktów kolejowej przeszłości, poprzez włączenie w programy aktywizacji zawodowej pokolenia przyszłych kolejarzy, aż po seniorów z branży. Wybrane wnioski muszą mieć uzasadnienie biznesowe, choć efekty po ich realizacji wyrażają się nie tylko
w liczbach, ale trudnej do zmierzenia satysfakcji i wdzięczności odbiorów tej pomocy.

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań, ale również noworocznych postanowień i celów na przyszły rok. W ciągu ostatnich miesięcy przekonaliśmy się, że pasja oraz determinacja często stanowią kapitał, jakiego nie udzieliłby nam żaden bank, a zaufanie dawane nam na kredyt, zaprocentowało i zwróciło się z nawiązką. Terminologia z branży finansowej to nie tylko figura retoryczna. Jest to zapowiedź jednego z nowych programów Fundacji Grupy PKP – narzędzia do realizacji innych zadań  – PAYROLL. Ma on, z jednej strony wymiar finansowy, z drugiej zaś – w sferze efektów – nie jest policzalny w żadnej walucie.

Okres świąt to czas, gdy każdy chce być lepszy, okazać gest biednym i samotnym. Nie zapominajmy jednak, że głód, wykluczenie to zjawiska całoroczne. Dlatego będziemy Was namawiać do udziału w programach, które zmieniają okazjonalną dobroczynność w działania systemowe. To szansa na budowę wzajemnego zaufania, przełamywanie barier
i stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami, niepełnosprawnością, czy uzależnieniami. Chcielibyśmy móc za rok razem z Wami powiedzieć: Pomaganie? Robię to codziennie!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wyrażamy nadzieję, że będzie to czas spędzony z bliskimi, wolny od trosk, pełen życzliwości
i optymizmu. Niech nadchodzący 2017 rok pozwoli zrealizować wszystkie ważne plany!!!

 

Fundacja Grupy PKP

TAGI

Fundacja Grupy PKPPKP SA

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry