Menu
Dworce kolejowe. Tradycja i nowoczesność

Dworce kolejowe. Tradycja i nowoczesność

2016-09-29

Przez wiele lat polskie dworce podupadały. Na szczęście już od kilku lat grupa PKP oraz lokalne samorządy intensywnie i mądrze inwestują w modernizację obiektów kolejowych. Efekty są widoczne w praktycznie każdym zakątku Polski. Niedawno zakończyły się prace modernizacyjne w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu i Jabłonowie Pomorskim. Przyjrzyjmy się tym inwestycjom trochę bliżej.

Wśród dworców zrewitalizowanych przez PKP SA warto wymienić chociażby obiekty w Szczecinie i Bydgoszczy. Budynek dworca głównego w Szczecinie postawiono w 1900 roku, a następnie kilka razy przebudowywano. Dzięki ostatniej modernizacji zyskał świeży, nowoczesny wygląd i większą funkcjonalność. Został oddany do użytku 29 kwietnia 2016 roku. We wnętrzu zainstalowano windy, monitoring oraz urządzenia informacji wizualnej/akustycznej. Duży nacisk położono na prace modernizacyjne dookoła obiektu: unowocześniono perony (1 i 4), odrestaurowano budynek starej poczty, mur oporowy, a także elewację byłej nastawni i budynek dyżurnego ruchu, postawiono nowy gmach poczekalni, utworzono taras z widokiem na Odrę i plac z miejscami parkingowymi dla rowerów. Koszt przeprowadzonych prac oszacowano na 117 mln złotych, część pokryły środki uzyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budynek dworca głównego w Bydgoszczy ma równie burzliwą i ciekawą historię. Zbudowany w 1851 roku, w ciągu następnego półtora wieku był kilkukrotnie powiększany, rozbudowywany i modernizowany. Przedostatnie prace przeprowadzono w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, powiększając budynek dworca wewnętrznego (wyspowego), uwspółcześniając bryłę budynku zewnętrznego, rezygnując ze stromego dachu oraz wprowadzając przeszklony fronton. Jednak to, co wtedy było architektoniczną nowością, do roku 2014 zdążyło się zestarzeć i zniszczyć. Dlatego mieszkańcy Bydgoszczy z radością przyjęli informację o przebudowie. Zmodernizowany przez PKP SA dworzec główny otworzono 10 października 2015 roku. Całkowity koszt projektu oszacowano na 197 mln złotych, z czego 120 mln złotych zaczerpnięto ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W miejsce zburzonego budynku zewnętrznego postawiono nowy, przeszklony gmach, odrestaurowano zabytkowy budynek wyspowy, przeprowadzono remont zespołu torowo-peronowego oraz uporządkowano przestrzeń wokół stacji. Wiele uwagi poświęcono wykreowaniu przestrzeni, która łączyłaby w sobie tradycję z innowacyjnością.

Z kolei dzięki inwestycjom BiT City do użytku oddano zmodernizowany węzeł przesiadkowy Bydgoszcz Wschód (16 stycznia 2016 r.) oraz stacje Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy i Bydgoszcz Błonie (26 kwietnia 2016 r.). Unowocześnienie infrastruktury dworców to część szerzej zakrojonego planu integracji transportu miejskiego z koleją. Żeby ten cel zrealizować, perony kolejowe stacji Bydgoszcz Wschód połączono z peronami nowopowstałej linii tramwajowej, tworząc pasażerskie centrum intermodalne. Na stacji Bydgoszcz Leśna wybudowano budynek dworca, tunel łączący perony z pętlą autobusową, ustawiono wiaty i dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stacja Bydgoszcz Bielawy doczekała się rewitalizacji kładki oraz wymiany sieci trakcyjnych. Stacja Bydgoszcz Błonie powstała zaś zupełnie od podstaw. Koszt inwestycji w Bydgoszczy Wschodniej wyniósł 45 mln złotych, a łączny koszt modernizacji na stacjach Leśna, Bielawy i Błonie – 36 mln złotych.

W ramach projektu BiT City zmodernizowano także dworce Toruń Główny oraz Solec Kujawski. Ten pierwszy oficjalnie otwarto w listopadzie 2015 roku. Obiekt przeszedł gruntowny remont, stał się nowoczesny i bardziej funkcjonalny przy jednoczesnym zachowaniu historycznego wyglądu. Remont kosztował ponad 43 mln złotych, z czego osiemdziesiąt procent pokryły środki unijne.

Druga ze wspomnianych inwestycji, czyli modernizacja dworca kolejowego w Solcu Kujawskim, była ostatnim projektem pierwszej tury BiTCity. W jej wyniku pasażerowie otrzymali przeszklony budynek obsługi podróżnych z systemem informacji pasażerskiej i monitoringiem, zmodernizowane perony, zagospodarowaną przestrzeń wokół dworca, a także nowe parkingów dla samochodów i rowerów (w systemie park&ride i bike&ride) oraz zatokę autobusową. Uroczyste otwarcie dworca w Solcu miało miejsce 16 czerwca 2016 roku. Inwestycja kosztowała blisko 20 milionów złotych.

Ale to nie wszystko. Już teraz trwają prace nad rewitalizacją dworców w Łodzi Fabrycznej, Wieliczce oraz Inowrocławiu, ekipy budowlane kończą prace na dworcu w Gliwicach, planowane są też modernizacje m.in. w Olsztynie Zachodnim, Sosnowcu czy Zakopanem. Szczególnie cieszy fakt, że w projektach dworców tak chętnie wykorzystuje się połączenie nowych budynków z historycznymi, wplatając zabytkowe obiekty w żywą i wciąż ewoluującą tkankę architektoniczną miasta. To chyba najlepiej oddaje ducha kolei jako takiej: tradycyjnej, ale jednocześnie rozwijającej się i pełnej potencjału.

Szczecin Główny:
•    Łączna wartość inwestycji to ok. 117 mln PLN
•    Powierzchnia zabudowy budynku głównego dworca: 4 425 m2
•    Kubatura: 55 050  m3

Toruń Główny:
•    Łączna wartość inwestycji to ok. 43 mln PLN
•    Powierzchnia zabudowy budynków głównego dworca: 2699,04 m2
•    Kubatura: 29 019,03 m3

Bydgoszcz Główna:
•    Łączna wartość inwestycji to ok. 197 mln PLN
•    powierzchnia zabudowy budynku głównego dworca: 2177,40 m2
•    kubatura: 40 064,70m3

Bydgoszcz Leśna:
•    Łączna wartość inwestycji to ok. 21 mln PLN
•    Powierzchnia zabudowy budynku głównego dworca: 330,55 m2
•    Kubatura: 1537,05 m3

Bydgoszcz Bielawy: Łączna wartość inwestycji to ok. 4,5 mln PLN

Bydgoszcz Błonie: Łączna wartość inwestycji to ok. 11 mln PLN

Bydgoszcz Wschód: Łączna wartość inwestycji to ok. 45 mln PLN

Solec Kujawski:

•    Łączna wartość inwestycji to ok. 19,6 mln PLN
•    Powierzchnia użytkowa:  255,83 m2
•    Kubatura dworca: 2090,50 m3

LS

Artykuł ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2016

INNE Z KATEGORII "polecamy"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry