Menu
Zmieni się zarząd PKP Cargo

Zmieni się zarząd PKP Cargo

2016-02-26

W zarządzie znanego przewoźnika towarowego zmieni się sporo. Rezygancję złożyło trzech członków. Łukasz Hadyś – członek zarządu ds. finansowych, Jacek Neska – członek zarządu ds. handlowych i Wojciech Derda – członek zarządu ds. operacyjnych - odchodzą. Informacja ta zostła podana do wiadomości 24 lutego.

Jako powód swojej decyzji, byli członkowie zarządu, podali ważne względy osobiste. Obecnie trwa konkurs na wyłonienie kandydatów do objęcia w/w stanowisk. Ogłoszenie dotyczące naboru zostało podane na stronie internetowej przewoźnika w dniu 11 lutego.

Postępowanie kwalifikacyjne  będzie prowadzone w okresie dwóch miesięcy (luty, marzec) br. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 marca br. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego.Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeniu do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które  odbędą się w dwóch turach 21-23 marca br. oraz 30-31 marca br.

Poniżej krótki rys biograficzny byłych członków Zarządu:

Jacek Neska byłzwiązany z PKP CARGO S.A. od grudnia 2013 roku. Jako Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży, odpowiadał za przygotowanie i realizację procesów sprzedażowych oraz nadzór i koordynację działań strategicznych w segmencie handlowym grupy kapitałowej. Wcześniej, w 2013 roku pracował w firmie TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A., gdzie został zaangażowany w celu opracowania oraz implementacji planu reorganizacji pionu finansowego oraz handlowego Spółki.

Wojciech Derda od grudnia 2013 roku do kwietnia 2014 roku pracował w PKP CARGO S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych i Optymalizacji Procesów, zarządzając obszarami kontrolingu, nieruchomości, zakupów, realizacji projektów oraz teleinformatyki. W latach 2012-2013 był zatrudniony w PKP S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych i Kontrolingu, gdzie bezpośrednio zarządzał departamentami kontrolingu i reorganizacji oraz zakupów i administracji. Podczas swojej pracy w PKP S.A. Wojciech Derda odpowiadał również za projekty zmiany struktury organizacyjnej Spółki, centralizacji funkcji zakupowych, finansowo – księgowych, kadrowych, windykacyjnych oraz kontrolingowych, a także za utworzenie i nadzór nad Grupą Zakupową PKP.

Łukasz Hadyś w latach 2012-2014 pracował w grupie kapitałowej PGNiG, początkowo na stanowisku członka zarządu Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., a od marca 2013 roku jako członek zarządu ds. finansowych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W spółkach grupy PGNiG Pan Hadyś zajmował się zarządzaniem i nadzorem w obszarze zakupów, kontrolingu, księgowości, taryf, windykacji, finansów oraz majątku. Dodatkowo Pan Hadyś pracował nad konsolidacją działalności dystrybucyjnej, przygotowaniem strategii spółki oraz wdrożeniem modelu informacji zarządczej.

 

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry