Menu
Zmiany w Zarządzie ŁKA
2017-07-07

Rada Nadzorcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 30 czerwca br. powołała Janusza Malinowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu, na stanowisko Prezesa Spółki. Andrzej Wasilewski, któremu zakończyła się kadencja, objął funkcję Członka Zarządu.

Andrzej Wasilewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu od marca 2013 r. Przygotował spółkę do rozpoczęcia działalności przewozowej w czerwcu 2014 r. Nadzorował dostawę pojazdów i budowę zaplecza technicznego ŁKA. Odpowiadał za kwestie techniczno- eksploatacyjne, informatyczne oraz bezpieczeństwo i jakość przewozów. Dzięki jego staraniom spółka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. W okresie jego kadencji ŁKA otrzymała wiele prestiżowych nagród, m.in. Nagrodę Specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego, Lokomotywę Rynku Kolejowego 2015 w kategorii Nowi przewoźnicy, Polską Nagrodę Innowacyjności 2015. Od 1 lipca Andrzej Wsilewski obejmie stanowisko Członka Zarządu.

Janusz Malinowski – od 2015 r. był Członkiem Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, odpowiedzialnym m.in za politykę handlową i inwestycje rozwojowe, w tym w szczególności taborowe. Nadzoruje realizację kontraktu na dostawę czternastu pojazdów Impuls II od Newagu, jest związany z projekt rozwoju siatki połączeń przewoźnika. W 2016 r. wdrożył weekendowe połączenia ŁKA Łódź – Warszawa, oparte na jednym bilecie kolejowym i komunikacji miejskiej w Łodzi i Warszawie. Współautor udanej integracji biletowej i informacji pasażerskiej ŁKA i miasta Łódź. Od 2015 r. spółka zwiększyła liczbę pasażerów o ponad 120% przy wzroście pracy eksploatacyjnej o 60%. Od 2011 r. do 2014 r. Janusz Malinowski był Członkiem Zarządu i Prezesem PKP Intercity. Przygotowywał i w dużej części wdrażał największe inwestycje taborowe o wartości ponad 5,5 mld zł. Absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym.

TAGI

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry