Menu
Zmiany w zarządzie Kolei Śląskich

Zmiany w zarządzie Kolei Śląskich

2017-04-07

5 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza odwołała Dariusza Pękosza z funkcji wiceprezesa zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Dariusz Pękosz jest absolwentem Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył dwa kierunki studiów poznańskiej Wyższej Szkoły Bankowej – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym MBA oraz Systemowe Zarządzanie Organizacją. Dwa lata był prezesem zarządu CTL Chemkol. Wcześniej pełnił funkcję m.in. dyrektora Innowacji i Rozwoju w CTL Logistics, prezesa GreenChip Cargo oraz członka zarządu spółki CPF.

Rada Nadzorcza spółki ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych. Termin składania ofert mija 24 kwietnia. Kandydaci muszą posiadać m.in. wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania transportem kolejowym, gospodarowania, eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego, organizacji zaplecza technicznego transportu kolejowego, zarządzania personelem pasażerskim w ruchu kolejowym, zarządzania bocznicą kolejową oraz systemów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Powinni wykazać się też znajomością zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek, a także wiedzą o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w województwie śląskim. Poza tym, oceniane będą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych.

Do czasu powołania nowego wiceprezesa jego obowiązki będzie pełnił Wojciech Dinges, prezes Kolei Śląskich.

 

Fot: Koleje Śląskie

TAGI

Koleje Śląskie

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry