Menu
Zmiany w Kolejach Dolnośląskich

Zmiany w Kolejach Dolnośląskich

2019-01-07

 

Fot. KD
Piotr Rachwalski przestał pełnić obowiązki prezesa zarządu Kolei Dolnośląskich. Jest to decyzja Rady Nadzorczej spółki, która zebrała się 4 stycznia.
Nowym prezesem zostanie Damian Stawikowski. Na funkcje wiceprezesów Spółki, Rada Nadzorcza powołała: Wojciecha Zdanowskiego oraz Witolda Idczaka.

Rachwalski swoją funckję pełnił od czerwcu 2014 gdy zastąpił Genowefę Ładniak. W czerwcu 2017 roku przedłużono mu umowę na 3 kolejne lata.
Spółka zarządzana przez 4 lata przez Piotra Rachwalskiego rok do roku osiągała rekordowe wyniki przewozowe. Dane za 2018 rok wskazują, że KD przewiozły 11, 6 mln. Takich wzrostów nie miał dotąd w Polsce żaden przewoźnik kolejowy. Za kadencji Rachwalskiego spółce udało się zrealizować kilka dużych programów taborowych. Łącznie za pieniądze spółki, z pomocą środków unijnych, zakupiono 22 elektryczne zespoły trakcyjne oraz 4 spalinowe, a obecnie toczy się postępowanie na zakup 11 kolejnych pojazdów.

KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO Marszałka Województwa Dolnośląskiego:

Koleje Dolnośląskie, regionalny przewoźnik kolejowy, należący do samorządu województwa staje przed nowymi wyzwaniami. Dolnośląski samorząd rozpoczął między innymi wielki projekt przejmowania od strony rządowej ponad dwudziestu linii kolejowych w całym regionie, o łącznej długości blisko 500 km długości. Nieczynne dotąd linie będą zrewitalizowane i przywrócony zostanie na nich ruch pasażerski, obsługiwany przez pociągi Kolei Dolnośląskich. Nowy zarząd Spółki, który tworzą osoby o dużym doświadczeniu w zarządzaniu, podejmie się realizacji wyzwań oraz będzie tworzył warunki dla rozwoju Spółki, dbając o wysoką jakość usług przewoźnika kolejowego.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry