Menu
Zakończenie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych

Zakończenie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych

2019-05-09

Sukces restrukturyzacji Przewozów Regionalnych to efekt żelaznej konsekwencji w prowadzeniu zmian wewnątrz organizacji, wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu, zaangażowaniu pracowników, a także bliskiej współpracy z samorządami wojewódzkimi. Zmiany prowadzone w latach 2015-2018 objęły każdy obszar działalności spółki, która pod marką POLREGIO jest największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce.

8 maja na konferencji POLREGIO #żelaznakonsekwencja w Warszawie Spółka Przewozy Regionalne przedstawiła sukces gigantycznej transformacji, której dokonano w latach 2014-2018. Podczas wydarzenia zaprezentowano najważniejsze kwestie dotyczące restrukturyzacji, a w charakterze prelegentów wystąpili m.in. Pani Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pani Małgorzata Zielińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pan Andrzej Kensbok - Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Pan Marcin Chludziński - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Pan Krzysztof Zgorzelski - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Spółki Przewozy Regionalne (POLREGIO) oraz Anna Lenarczyk - Członek Zarządu-Dyrektor Handlowy Spółki Przewozy Regionalne (POLREGIO).
Po czterech latach pracy zakończona została restrukturyzacja obejmująca wszystkie kluczowe obszary działalności przewoźnika - od taboru, poprzez bezpieczeństwo, obsługę pasażerów, aż po zwiększenie efektywności.

Nowoczesne koleje są filarem transportu regionalnego w tak dużym kraju jak Polska. Setki tysięcy Polaków każdego dnia korzystają z pociągów, by dotrzeć do pracy, szkoły i załatwić swoje codzienne sprawy. Zmiany w Przewozach Regionalnych to przykład bliskiej współpracy trzech stron: władz firmy, Agencji Rozwoju Przemysłu czyli większościowego właściciela oraz samorządów z całego kraju, odpowiedzialnych za skuteczny i bezpieczny transport regionalny. Cieszę się, że ten kluczowy etap w historii firmy zakończył się sukcesem, a POLREGIO stało się marką docenianą przez Polaków - mówi Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Kiedy obejmowaliśmy pakiet większościowy w Przewozach Regionalnych w 2015 r., wiedzieliśmy że jedyną szansą na odzyskanie rentowności będzie skuteczna realizacja wieloletniego, skomplikowanego planu restrukturyzacji. Zakres zmian, jakie udało się przeprowadzić w spółce i jej  kluczowe miejsce na rynku przewozów to przykład na to, że warto podejmować takie wyzwania. Od początku kierunek działania w prowadzeniu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych był jasno określony i oparty nie tylko na strategii, ale także na zrozumieniu realiów rynkowych oraz potrzeb pasażerów. Nasza wspólna praca: od pierwszej inwestycji w modernizację taboru przez kolejne etapy wsparcia przyniosła rezultaty. Po wielu trudnych latach Spółka wróciła na właściwe tory, generuje zyski i unowocześnia tabor, a to najlepszy dowód na udaną restrukturyzację – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

Cztery ostatnie lata to tytaniczna praca Zarządu na wielu odcinkach, pod jasną strategią stworzenia efektywnego kosztowo przewoźnika. Dzięki wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu mogliśmy przeprowadzić szeroko zakrojoną modernizację całej firmy, która dziś w żadnym obszarze nie przypomina siebie z czasu powstania, w 2001 r. Przed nami kolejny etap zmian, w których skoncentrujemy się na dalszych udogodnieniach dla pasażerów w transporcie regionalnym – mówi Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Przewozów Regionalnych.

Najbardziej widocznym na co dzień efektem transformacji Przewozów Regionalnych jest ciągle modernizowany tabor pod marką POLREGIO, łączący ponad 1800 stacji w kraju i przewożący ponad 81 milionów pasażerów rocznie. Powodzenie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych opierało się na szeregu filarów. Kluczowe zmiany w poszczególnych obszarach to:

PASAŻER

 • Inwestycje w tabor: 5 spalinowych zespołów trakcyjnych, 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych i łącznie 42 zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne
 • 1780 nowoczesnych terminali dla konduktorów do obsługi podróżnych wraz z terminalami umożliwiającymi płatność kartą płatniczą w pociągach
 • Możliwość zakupu biletu przez nową stronę internetową, własny system sprzedaży biletów on-line oraz aplikację mobilną

FINANSE

 • Oszczędności dzięki inwestycjom w tabor i jego utrzymanie
 • Nowe punkty tankowania pojazdów spalinowych w Rzeszowie i Kędzierzynie-Koźlu
 • Centralna procedura zakupu radykalnie obniżyła koszty zakupu paliwa
 • Lepsza efektywność kosztowa dzięki wysokiej niezawodności i dostępności nowego oraz zmodernizowanego taboru
 • Spółka osiągnęła rentowność rok po wdrożeniu planów restrukturyzacyjnych z wynikiem finansowym na poziomie 51 238,3 tys. zł w 2016 r.

NOWOCZESNOŚĆ

 • Nowoczesne pojazdy wyposażone w klimatyzację, bezprzewodowy Internet, gniazdka elektryczne, udogodnienia dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, a nawet ładowarki indukcyjne
 • Przewozy Regionalne pierwszym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce, który wprowadził do użytku terminale konduktorskie o tak wysokiej klasie – oparte
  o system Android oraz zsynchronizowane z System Sprzedaży Biletów
 • Stworzono Centrum Przetwarzania Danych scalające dotychczasowe, rozproszone zasoby IT przez co podniesiono poziom bezpieczeństwa danych i niezawodność środowiska IT.

TABOR I JEGO UTRZYMANIE

 • Poprawa komfortu podróżujących, ale również wdrożenie optymalnego modelu funkcjonowania całego systemu utrzymania pojazdów
 • Podniesiono efektywność i skuteczność przeprowadzanych kontroli taboru i ruchu poprzez zmiany organizacyjne
 • Wdrożono docelową siatkę głównych i pomocniczych Punktów Utrzymania Taboru

ZAŁOGA

 • Opracowanie nowej instrukcji i nowego grafiku pracy drużyn konduktorskich
 • Dostosowanie składu drużyn do posiadanych zasobów taborowych
 • Usprawnienie komunikacji wewnątrz Spółki
 • Ukierunkowanie na wielozadaniowość pracowników
 • Zmiana struktury organizacyjnej i poprawa warunków pracy
 • Zwiększona efektywność i wydajność administracji odpowiadającej za zarządzanie taborem oraz prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi
 • Zwiększenie dostępności procesów szkoleniowych, w tym szkoleń na symulatorach pojazdu kolejowego

WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 • Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
 • Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne dzięki nowoczesnemu taborowi kolejowemu
 • Szkolenia drużyn trakcyjnych w zakresie tzw. eco-drivingu w celu optymalizacji zużycia energii trakcyjnej
 • Ponad 9% oszczędności dzięki odejściu od rozliczania opartego na ryczałcie na rzecz rozliczenia energii trakcyjnej
 • Oszczędności energii dzięki rekuperacji energii oraz ograniczeniu jej zużycia podczas odstawienia pojazdu.

Dzięki żelaznej konsekwencji we wdrażaniu programu restrukturyzacji, Spółka Przewozy Regionalne dzisiaj w żadnym stopniu nie przypomina siebie sprzed kilku lat. Udana współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz samorządami owocuje rosnącą siatką nowoczesnych i bezpiecznych połączeń kolejowych we wszystkich regionach kraju, pod marką POLREGIO.

TAGI

PolregioPrzewozy Regionalne

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry