Menu
Współpraca PKP SA i Deutsche Bahn AG

Współpraca PKP SA i Deutsche Bahn AG

2018-06-01

Współpraca w zakresie badań i innowacji była tematem spotkania przedstawicieli PKP SA i Deutsche Bahn AG. Obie spółki są członkami finansowanego przez UE wspólnego przedsięwzięcia Shift2Rail, ukierunkowanego na wdrażanie nowych technologii w transporcie kolejowym, a w konsekwencji podnoszenie jego konkurencyjności.

Spółki Grupy PKP realizują obecnie jeden z największych programów inwestycyjnych, który zwiększy dostępność, konkurencyjność i efektywność infrastruktury kolejowej, a tym samym przełoży się
na wzrost konkurencyjności kolei jako środka transportu w naszej części Europy. Uważamy, że jest
to trend korzystny dla obu naszych przedsiębiorstw – podkreślił Robert Sobczak, Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji i Audytu PKP SA.

– Współpraca badacza pomiędzy DB AG a Grupą PKP stwarza możliwość dostarczenia na rynek efektywnych i innowacyjnych rozwiązań, oczekiwanych przez UE, a przede wszystkim użytkowników kolei, by sprostać takim wyzwaniom pierwszej połowy XXI w., jak m.in. interoperacyjność kolei, zrównoważony rozwój i digitalizacjadodał Ralf Marxen, Dyrektor ds. Projektu Shift2Rail w DB AG.

W ramach projektu Shift2Rail współpracuje około 60 podmiotów z sektora kolejowego, operatorów i instytucji badawczych z całej Europy. Projekt ma na celu m.in. zwiększenie wydajności całego systemu kolejowego, wzrost jego niezawodności i punktualności poprzez rozwój, testowanie i integrację nowych technologii i usług. W ramach tego przedsięwzięcia realizowanych jest kilka projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie digitalizacji i automatyzacji. Ich budżet wynosi około 920 mln euro.

PKP SA i Deutsche Bahn AG współpracują przy bieżących projektach dotyczących poprawy dostępu do stacji kolejowych oraz dostępności inteligentnych rozwiązań, np. do biletów i digitalizacji usług. Podczas spotkania, które odbyło się 25 maja br., obie firmy zgodziły się, że ich współpraca w zakresie badań i innowacji w ramach programu Shift2Rail odniosła duży sukces i powinna zostać zintensyfikowana w przyszłości.

Z perspektywy obu przedsiębiorstw rozwój współpracy badawczej powinien obejmować intensyfikację prac w następujących dziedzinach:

 • Stworzenie nowych konkurencyjnych europejskich rozwiązań w zakresie transportu kolejowego poprzez zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów. Kolejowy transport towarowy stanie się elementem multimodalnego łańcucha logistycznego, co zapewni wysoki poziom elastyczności wymagający minimalnej infrastruktury do jego obsługi.
 • Automatyczna obsługa pociągów (ATO), która ma zapewnić znaczny wzrost bezpieczeństwa i wydajności. Wprowadzenie tak złożonej technologii w całej Europie, w zharmonizowanym podejściu, ma wpływ na cały system transportu kolejowego (tabor kolejowy, systemy sterowania i sygnalizacji oraz stacje kolejowe) i wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych stron w zakresie badań, rozwoju, normalizacji i wprowadzania na rynek.
 • Zintegrowana współpraca pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego poprzez ułatwienie dostępu do transportu kolejowego na obszarach miejskich, a także w transporcie międzymiastowym.

 

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry