Menu
Wspólne inwestycje PKP i gminy Siechnice

Wspólne inwestycje PKP i gminy Siechnice

2016-05-19

PKP S.A. podpisała z Gminą Siechnice porozumienie w sprawie przebudowy trzech dworców kolejowych: Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów. Prace mają rozpocząć się w pierwszej połowie 2017 roku.

Inwestycja obejmie wykonanie nowych instalacji, remont dachów, odnowienie elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie dworce zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na zabytkowy charakter budynków, prace renowacyjne będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Władze samorządowe zobowiązały się do współpracy przy zagospodarowaniu powierzchni po zakończeniu prac oraz budowy węzłów przesiadkowych przy dworcach w Świętej Katarzynie i Siechnicach.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę projektów przebudowy w/w dworców. Koszt inwestycji obliczono na 5,3 mln złotych netto. Spółka planuje aplikować o współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2010.

 

Zdjęcie: Travelarz, Wikipedia

TAGI

PKP SA

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry