Menu
Wsparcie transportu po 2020 r.

Wsparcie transportu po 2020 r.

2018-06-14

Rozpoczynają się intensywne negocjacje nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej po 2020 r. Trwają jeszcze ostatnie analizy i podsumowania realizacji efektów polityki spójności w okresie 2007–2013. To dobra okazja, aby w gronie przedstawicieli nauki, reprezentantów miast, gmin, urzędów marszałkowskich, firm i innych podmiotów realizujących założenia polityki transportowej, wraz z zaproszonymi gośćmi z Komisji Europejskiej dyskutować o priorytetach wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności po roku 2020.

Podczas konferencji transportowej minister Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę, że efekty przedsięwzięć infrastrukturalnych z natury rzeczy pojawiają się dopiero po pewnym czasie. Dlatego projekty w obszarze infrastruktury transportowej nadal będą wymagać wsparcia, chociaż część zmian jest już widoczna.

– Oczywista jest potrzeba kontynuacji wsparcia w obszarze transportu w ramach polityki spójności. W wielu regionach Polski nadal widoczne jest zapóźnienie infrastrukturalne. Potrzeba środków finansowych na dokończenie już powstałej infrastruktury transportowej, która przecież posłuży nie tylko Polsce, ale całej Europie – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Szef resortu wyraził nadzieję, że polityka spójności wciąż będzie istotnym źródłem działań prorozwojowych w obszarze transportu.

– Nowa perspektywa niesie ze sobą wiele wyzwań. Planowany budżet funduszu spójności będzie znacznie mniejszy niż dotychczas. Jednym z głównych założeń tego funduszu była redukcja dysproporcji infrastrukturalnych. Zahamowanie realizacji tego typu inwestycji spowoduje stopniowe spowolnienie realizacji projektów, dzięki którym osiągane są cele konwergencji UE – tłumaczył Kwieciński.

Minister przypomniał, że poza zmianami wielkości finansowania proponowane są także zmiany dotyczące programowania prac.

– Będziemy musieli się zmierzyć z nowym sposobem programowania i wdrażania projektów. Planowany podział perspektywy na pięć pierwszych lat i dwa kolejne, z założenia mający zwiększyć elastyczność budżetu, w przypadku programów realizujących duże, długotrwałe inwestycje infrastrukturalne, może spowodować ograniczenie w realizacji projektów – zaznaczył minister Kwieciński.

Transport w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę rozwojową. Od kilkunastu lat polska infrastruktura transportowa przeżywa zintensyfikowany rozwój. W dużej mierze jest on współfinansowany ze środków unijnych. Po uruchomieniu programów operacyjnych realizowanych z funduszy europejskich transport stał się najlepiej dofinansowywanym sektorem w Polsce. W perspektywie 2007–2013 Polska otrzymała ponad 57 mld euro, z czego ok. 45 proc. (ponad 25,6 mld euro) alokowano na transport.

Dzięki realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 powstało łącznie 450 km autostrad i blisko 930 km dróg ekspresowych, wyremontowano i wybudowano ponad 10 tys. km dróg lokalnych, wytyczono prawie 4 tys. km dróg rowerowych i zakupiono prawie 2,2 tys. nowych autobusów, trolejbusów i tramwajów.

Dużej poprawy doczekał się stan linii kolejowych. Wyremontowano ponad 2 tys. km linii kolejowych. Podwoiła się liczba linii o dopuszczalnej prędkości zarówno 150 km/h i więcej, jak i 100 km/h i więcej, a więc również w zakresie połączeń regionalnych. Jednocześnie spadł odsetek linii w niezadowalającym stanie. Wszystko to pozwoliło na zauważalną poprawę jakości świadczonych usług.

Dzięki poprawiającej się kondycji polskiej gospodarki i wsparciu portów morskich w ramach NSRO o 15 proc. względem 2007 r. wzrosły obroty polskich portów, co pozwoliło na umocnienie ich pozycji w regionie Morza Bałtyckiego.

Dzięki wsparciu udzielanemu w ramach polityki spójności udało się także wesprzeć niemal wszystkie funkcjonujące w Polsce porty lotnicze – obecnie są one znacznie lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze wzrostem ruchu lotniczego.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że inwestycje realizowane w obszarze transportu przełożyły się na rozwój gospodarczy, o czym świadczą wyniki badań.

– Inwestycje transportowe wpływają w dużym stopniu, bo średnio w około 30 proc., na zmienność wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. Efekt ten jest jeszcze mocniejszy na terenach wiejskich, tam inwestycje tego typu odpowiadają za około 40 proc. zmian sytuacji społeczno-gospodarczej – podkreślił Kwieciński.

Istotnym efektem są także oszczędności dla użytkowników systemu transportowego. Projekty realizowane w ramach NSRO przyczyniły się do powstania oszczędności użytkowników w wysokości ponad 190 mld zł.

Podczas konferencji omawiano także wnioski z badań ewaluacyjnych i wynikające z nich kierunki rozwoju transportu po 2020 r. oraz rekomendacje dla polityki transportowej.

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry