Menu
Warsztaty zarządzania ryzykiem w ramach Akademii UTK

Warsztaty zarządzania ryzykiem w ramach Akademii UTK

2018-05-22

Ostatnim szkoleniem w bieżącym semestrze na Akademii UTK będą warsztaty z „Zarządzania ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce”.

Szkolenie będzie poświęcone praktycznym aspektom zarządzania ryzykiem, w tym ocenom znaczenia zmiany. Omówione zostaną zagadnienia związane z procesami zarządzania zmianą, jak i zarządzania ryzykiem. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli sprawdzić procesy w praktyce oraz wymieniać się doświadczeniami.

Grupa docelowa to pełnomocnicy SMS lub MMS oraz praktycy, którzy stosują te procesy w podmiotach kolejowych. Preferowana jest dobra znajomość procesów wewnętrznych oraz doświadczenie w zakresie stosowania CSM RA.

Zajęcia odbędą się w centrali Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 134 (nieopodal dworca Warszawa Zachodnia). Zapisów można dokonać na stronie Akademii UTK.

Akademia Wiedzy Kolejowej w UTK powstała w 2016 r. Jej celem jest propagowanie dobrych praktyk wśród uczestników rynku kolejowego poprzez prowadzone przez Urząd szkolenia i warsztaty, a dodatkowo możliwość reagowania na problemy rynku kolejowego.

 

TAGI

Urząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry