Menu
Warsztaty kreatywne dot. inwestycji dworcowej w Kątach Wrocławskich

Warsztaty kreatywne dot. inwestycji dworcowej w Kątach Wrocławskich

2017-03-30

W poniedziałek 27 marca odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące planowanej modernizacji dworca w Kątach Wrocławskich. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, w tym m.in. przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, policji, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kąckiej i Seniorzy. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić i przedyskutować wraz z innymi uczestnikami swoje oczekiwania względem planowanej inwestycji.

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zakresem planowanego przez PKP SA przedsięwzięcia i zakładanymi terminami jego realizacji. Następnie wzięli udział z badaniu preferencji i wstępnej dyskusji z przedstawicielami kolejowej spółki PKP SA. Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutowali o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach dla dworca i otaczającej go przestrzeni publicznej.

– Podczas poniedziałkowych warsztatów podkreślano przede wszystkim konieczność dostosowania dworca w Kątach Wrocławskich do wszystkich grup podróżnych, w tym rodzin z dziećmi, seniorów i osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Dla uczestników spotkania równie ważną okazała się kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wśród proponowanych rozwiązań można wskazać monitoring na dworcu, umieszczenie zestawu do udzielania pierwszej pomocy czy miejsce dla patrolu policji. W miarę możliwości będziemy starali się spełnić te oczekiwania – mówi Artur Fojud,  audytor ds. dostępności PKP SA, który koordynował warsztaty.

Na spotkaniu zwrócono również uwagę na potrzebę uporządkowania ruchu w rejonie budynku i udostępnienia miejsc postojowych dla podróżnych. Uczestnicy rozważali formuły kiss&ride, park&ride oraz bike&ride. Podczas warsztatów zaproponowano kilka rozwiązań wspierających elektromobilność – m.in. ładowarki do rowerów i samochodów elektrycznych przy miejscach postojowych. Uczestnicy zaproponowali też aby w przestrzeni dworcowej uwzględnić miejsce do prowadzenia animacji i spotkań związanych z działalnością społeczną oraz miejsce do ekspozycji, która nawiązywać będzie do regionalnych atrakcji, a także do historii kolei i zabytków techniki.

Udział w warsztatach przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta (m.in. społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej, przedsiębiorcy) stworzył szansę na wymianę pomysłów i dyskusję o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca w Kątach Wrocławskich.

Efekty prac przedstawione przez każdą grupę warsztatową stanowiły podstawę do dyskusji o proponowanych funkcjonalnościach dworca i otaczającej go przestrzeni. Uczestnicy spotkania w dużej mierze byli zgodni co do głównych postulatów.

Poniedziałkowe warsztaty nie kończą procesu konsultowania z mieszkańcami planowanej inwestycji. PKP SA planuje, że niebawem uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać dostęp do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.

TAGI

infrastrukturaPKP SA

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry