Menu
W Pomiechówku powstanie nowy dworzec kolejowy

W Pomiechówku powstanie nowy dworzec kolejowy

2019-04-17

PKP S.A. wybuduje w Pomiechówku Innowacyjny Dworzec Systemowy. Budynek dworcowy będzie nowoczesny, funkcjonalny i w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonej mobilności. Zakończenie prac budowlanych planowe jest na 2020 rok.

Po wielu latach mieszkańcy Pomiechówka i okolicznych miejscowości ponownie będą mogli korzystać z dworca PKP, który zlokalizowany zostanie na zmodernizowanym już wcześniej przystanku kolejowym. Nowy dworzec, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań architektonicznych i komunikacyjnych, będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, czyli podróżnych z niepełnosprawnościami, osób starszych, pasażerów z małymi dziećmi czy dużymi bagażami.

W budynku znajdą się zarówno powierzchnie publiczne, przeznaczone dla pasażerów, jak i przestrzenie na działalność komercyjną (handel, gastronomia). Dworzec zostanie wyposażony w urządzenia systemu informacji pasażerskiej, takie jak wyświetlacze z rozkładem jazdy pociągów czy urządzenia informacji głosowej. W toaletach dla osób z niepełnosprawnościami oraz w pomieszczeniu dla opiekuna z dzieckiem zostaną umieszczone przyciski alarmowe.

Do dyspozycji podróżnych przy dworcu powstanie także wiata służącą jako poczekalnia. Wiata i budynek dworca stanowić będą całość. Takie rozwiązanie pozwoli na wygodne dojście od przystanku autobusowego do kas biletowych i poczekalni. W ramach inwestycji nastąpi także zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Dokonane zostaną: montaż elementów małej architektury, wymiana nawierzchni pieszej, montaż zadaszenia na stojaki rowerowe, wykonanie nowego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres prac obejmie również całkowitą rozbiórkę istniejących konstrukcji, czyli obiektów przeznaczonych do sprzedaży biletów, pomieszczenia dla osoby przeprowadzającej dzieci przez przejście dla pieszych i wiaty przystankowej.

Innowacyjne Dworce Systemowe to autorski projekt PKP S.A. obejmujący budowę nowych, parterowych budynków z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet, oświetlenie LED, pompy ciepła. IDS-y najczęściej zastępują duże, niefunkcjonalne budynki, które nie odpowiadają współczesnym wymogom podróżnych, ale powstają także na stacjach i przystankach, na których nie było wcześniej dworców.

Budowa Innowacyjnych Dworców Systemowych jest częścią realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego kolej zmodernizuje i wybuduje od podstaw łącznie około 200 dworców kolejowych w całym kraju. Budowa dworca PKP w Pomiechówku zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa. Łączny koszt inwestycji to 11,2 mln zł brutto. Prace budowlane zostaną przeprowadzone przez firmę TORPOL S.A.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry