Menu
VI KONFERENCJA TECHNICZNO-NAPRAWCZA PKP INTERCITY SA,

VI KONFERENCJA TECHNICZNO-NAPRAWCZA PKP INTERCITY SA,

2018-11-14

W Ustce trwa kolejna edycja konferencji techniczno-naprawczej PKP Intercity SA. Wydarzenie otworzyl Jarosław Oniszczuk, czlonec zarządu PKP Intercity SA. Wraz z Krzysztofem Prządka wręczył Świadectwa Zgodności, czyli certyfikaty potwierdzające akceptowalność przez  „PKP Intercity” S.A.  produkowanych części i podzespołów  lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego.

Świadectwa Zgodności po przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym audycie wręczono firmom:

 • PZPG Piastów Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
 • NOVA FARBY S.C. Patrycja Trzmiel, Andrzej Schwenke
 • ROGUM Kable Sp. z o.o.
 • PRONET Color Sp. z o.o.
 • Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. i S.K.
 • Zakład Wyrobów Metalowych "RESTAL" Elżbieta Rembiasz  

  Świadectwa wznowione natomiast trafiły do:

 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 • ARGIS Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Taborowych "REMTRAK" Sp. z o.o.
 • WABTEC Poland Sp. z o.o.
 • Darpol Sp. z o.o.

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry