Menu
UTK z dofinansowaniem CUPT

UTK z dofinansowaniem CUPT

2017-04-07

Urząd Transportu Kolejowego otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozytywnie oceniono wniosek o dofinansowanie projektu „Kampania Kolejowe ABC”. Całkowita wartość projektu to 27,6 mln złotych, a otrzymane dofinansowanie UE z Funduszu Spójności wynosi prawie 23,5 mln złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2017–2020.

5 kwietnia 2017 r. UTK podpisało z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu.
Kolejowe ABC to wyjątkowe, interaktywne lekcje. Dzięki nim uczymy odpowiedniego zachowania na przejazdach kolejowych, dworcach i w okolicy torów, czyli dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych. Mam nadzieję, że zdobytej wiedzy z Kolejowego ABC nie zapomną jako dorośli. Dzięki ponad 20 milionom złotych unijnego dofinansowania uda nam się dotrzeć do tysięcy dzieci – cieszy się Ignacy Góra, Prezes UTK.

„Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu kolejowo-drogowego (dzieci i młodzież w wieku 4-12 lat) oraz ich nauczycieli i wychowawców.

Celem projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się na obszarach ruchu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

Działania w ramach Projektu będą realizowane dwutorowo, poprzez:

 • spotkania bezpośrednio z grupami dzieci i młodzieży w wybranych szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski (zakłada się przeprowadzenie około 500 takich zajęć),
 • wspierającą kampanię informacyjno-edukacyjną w mediach.

Jednym z działań inicjujących projekt będą zajęcia przeprowadzone w czerwcu 2017 r. pod patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy RP.

Przy realizacji „Kolejowego ABC” zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia UTK. Do tej pory zespół specjalistów Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził na terenie całego kraju ponad sto zajęć i prelekcji, a działaniami objęto grupę ponad 5,5 tys. dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

Dofinansowanie UE pozwoli na zwiększenie skali działań edukacyjnych UTK przy zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych narzędzi pracy z dziećmi. Edukacja od najmłodszych lat powinna przyczynić się w przyszłości do na zmniejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. dzikich przejściach.

 

Fot: UTK

TAGI

Urząd Transportu KolejowegoUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry