Menu
UTK walczy z jazdą na sygnał zastępczy

UTK walczy z jazdą na sygnał zastępczy

2016-08-19

Według danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego w przeciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowano osiemdziesięcioprocentowy wzrost średniej długości okresu stosowania sygnałów zastępczych. Na początku sierpnia w dwunastu lokalizacjach ruch w oparciu o sygnał zastępczy prowadzono powyżej sześćdziesięciu dni, a w skrajnym przypadku – powyżej roku (Bydgoszcz Emilianowo).

W związku z tym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwrócił się do PKP Polskich Linii Kolejowych SA z zapytaniem o to, czy istnieją techniczne lub organizacyjne przyczyny, które uzasadniałyby tak długie prowadzenie ruchu w oparciu o sygnały zastępcze. UTK zapowiada przeprowadzenie działań nadzorczych na wybranych posterunkach oraz oczekuje przedstawienia środków zaradczych, zastosowanych przez PLK w celu ograniczenia problemu.

Sygnał zastępczy w ruchu kolejowym jest stosowany wtedy, kiedy nie ma możliwości podania sygnału zezwalającego na semaforze. W takich sytuacjach bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od właściwego postępowania personelu kolejowego. Zwykły ludzki błąd może doprowadzić do incydentu lub wypadku, w którym zagrożone będzie życie i zdrowie pasażerów, pracowników lub osób postronnych.

Urząd Transportu Kolejowego za cel stawia sobie podniesienie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej, a co za tym idzie – zwiększenia bezpieczeństwa na torach.

 

Fot: PLK

TAGI

PKP PLKUTK

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry