Menu
Trzy nagrody dla UTK

Trzy nagrody dla UTK

2018-07-03

Urząd Transportu Kolejowego został wyróżniony godłem „Przyjazny Urząd” oraz wyróżnieniami specjalnymi „Wawrzyn Jakości” i „Srebrny Laur”. Kapituła konkursowa doceniła wysoki poziom obsługi klientów przez UTK. Czwarty raz urząd zdobył znak „Przyjazny Urząd” i kolejny raz potwierdził wysoki poziom obsługi klientów.

Kapituła Konkursu, uznając Urząd Transportu Kolejowego za Przyjazny Urząd, doceniła wysoką jakości świadczonych usług, profesjonalizm i rzetelność w działaniu oraz osiągnięcie wysokich standardów w zakresie kultury pracy. Uzyskanie wyróżnienia „Srebrny Laur” jest potwierdzeniem standardu obsługi interesariuszy, który UTK utrzymuje od kilku lat na niezmiernie wysokim poziomie.

Nagrody w imieniu Prezesa UTK odebrali Małgorzata Kalata, Dyrektor Generalna UTK, oraz Krzysztof Kulka, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego.

Kapituła konkursu to naukowcy specjalizujący się w administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowiska praktyków zarządzania jakością. Dlatego nagrody przyznane przez to grono specjalistów są szczególnym wyróżnieniem. Kapituła ocenia między innymi – standardy obsługi klienta (np. rozwiązania usprawniające obsługę klienta, załatwianie spraw itp.), standardy w zakresie polityki jakości, kompetencje kadr odpowiedzialnych za obsługę interesanta, stosowane przez jednostkę mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, stosowane metody (strategie) zarządzania. W konkursie wyróżnienia otrzymało 26 urzędów i instytucji.

 

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry