Menu
Transgraniczny ruch kolejowy między Polską a Niemcami

Transgraniczny ruch kolejowy między Polską a Niemcami

2018-05-07

25 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie wiceministra infrastruktury Andrzeja  Bittela z wiceminister ds. europejskich i ochrony konsumentów kraju związkowego Brandenburgii Anne Quart. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z transgranicznym ruchem kolejowym między Polską a Niemcami.

Delegacje rozmawiały o połączeniach pasażerskich między państwami oraz o szczegółowych kwestiach związanych z ich rozbudową, elektryfikacją, modernizacją, a także utrzymaniem, szczególnie w regionach przygranicznych.

– Polski rząd poprzez programy modernizacyjne wspiera rozwój połączeń kolejowych. Przedmiotem naszego zainteresowania jest także tematyka poprawy komunikacji na terenach transgranicznych, w tym na polsko-niemieckim pograniczu – powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Wiceministrowie poruszyli także temat reżimu prawnego organizacji przewozów lokalnych w strefach transgranicznych, w szczególności w sytuacji, w której organizator i operator pochodzą z różnych państw członkowskich UE.

TAGI

Andrzej BittelMinisterstwo Infrastruktury

INNE Z KATEGORII "aktualnosci"

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ
do góry